Årsarkiv: 2013

Snart premiär för Industridag 2015

Ungefär en tredjedel av Östergötlands befolkning har sin försörjning direkt från industrin. Samtidigt är det svårt att locka kompetent arbetskraft och allt färre väljer arbeten eller utbildningar inom industrin. Den 26 november 2013 var det dags för Östergötlands första Industridag, ett initiativ från landshövding Elisabeth Nilsson för att ena länets krafter kring industrins möjligheter. Nu två år senare är det dags igen.

Industridag Östergötland är resultatet av en unik samverkan mellan industrin, det privata näringslivet, universitetet, offentliga myndigheter, kommuner och skolväsendet.

– Med gemensamma krafter vill vi visa att vår moderna och intressanta industrisektor erbjuder spännande och utvecklande arbetsuppgifter, säger landshövding Elisabeth Nilsson. De många olika yrkesroller som finns ger stora möjligheter till kreativitet och utveckling, både för akademiker och för de som vill arbeta direkt efter gymnasiet.

Industridagen kommer locka med studiebesök, utställningar, föreläsningar och en avslutande paneldebatt. Moderator för eftermiddagen är ekonomijournalisten Henric Borgström. Företag som medverkar i Industridag är bland andra Toyota Material Handling, Siemens Industrial Turbomachinery, Partnertech, BillerudKorsnäs och Saab. Saab är också Industridagens huvudarrangör tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland.

– Ett konkurrenskraftigt Saab, precis som för all annan industriell verksamhet, bygger på en väl fungerande kompetensförsörjning, säger Jan Germundsson, SAAB. Vi ser det som helt avgörande för både den industriella och individuella utvecklingen att vi kan locka fler personer till de utbildningar som leder till industrin som arbetsgivare. Det är till största delen industrin som står för utveckling, tillväxt och lönsamhet i Sverige.

Media är välkomna till en pressträff inför industridag Östergötland 2015 den 15 april kl. 16:45 på Linköpings slott.

Mimmi Alladin

Under eftermiddagen den 26 nov 2013 var Mimmi Alladin en av seminariehållarna. Bara hennes namn låter som en saga, hennes historia är en.

Mimmi föddes i Sverige men har föräldrar som är invandrare från Uganda med indiskt påbrå. Mimmi blev mamma när hon var 15 år vilket gjorde att hon inte hann att avsluta grundskolan tillsammans med sina jämnåriga kompisar. Mimmi klarade att förutom att gå färdigt grundskolan ta studenten, klara en civilingenjörsexamen och en kandidatexamen i företagsekonomi? Mimmi är ett bevis på att med tydliga mål kan man nå sina drömmar.

VIP-visning av Jobbcirkus 7 okt 2013

jobbcrikus_publik

Nu är vernissagen av Jobbcirkus på Arbetets museum avklarad och den första klassen med elever har redan varit på plats för en guidad tur genom utställningen. Eleverna bjuds på en färgsprakande tur där förutfattade meningar ställs på kant och där elevens egna framtidsval sätts i fokus.

Måndagen den 7 okt 2013 bjöds alla företag och organisationer som är och har varit engagerade i Jobbcirkus och Industridag Östergötland in till invigning och en VIP-visning av utställningen. Landshövding Elisabeth Nilsson, Lars ”Laban” Bengtsson från Östsam samt museidirektör Niklas Cserhalmi höll ett gemensamt inledningstal. Bl.a. beskrev Elisabeth vikten av att ha förebilder och att barn och ungdomar får en chans att se vilken vardag som gömmer sig bakom olika yrkestitlar.

Sedan bjöds deltagarna på en inspirationsföreläsning av Robert Kusén. Robert beskrev sin egen resa från sina rockstjärnedrömmar till en skolkande gymnasietid och till sin tid som montör på det som då hade öknamnet ”Apberget” vid Scania i Södertälje. Robert beskrev vidare sin mentala resa från att ha känt sig dum och idiotförklarad till att bli sedd, bekräftad och fått ta ansvar. Robert berättade om kontrasten mellan att vara montör vid motormonteringen till att efter ett par år få ta emot ett stipendium av HM Konungen för ”Ungt Ledarskap”. Det Robert ville skicka med åhörarna var vikten av bra ledarskap och vikten av respekten för människan.

Givetvis bjöds deltagarna på en visning av utställningen också och några av de fem personerna som är porträtterade fanns på plats.

Om du vill ha mer information om Industridag Östergötland är du välkommen att kontakta projektledare Elin Hultman via elin.hultman@industrikompetens.se.

BillerudKorsnäs i Skärblacka satsar mot framtiden

billerudkorsnas

På bruket i Skärblacka är man världsledande på att producera material till smarta förpackningslösningar. Superstarkt säckpapper till Asien, fluting till pizzakartonger i Tyskland, vitt kraftpapper till medicinska ändamål, påsar och andra flexibla förpackningar. Allt detta kommer från Skärblacka. Just nu befinner sig bruket i slutfasen av en framtidssatsning på förbättrad energi- och miljöprestanda. I oktober genomförs sista fasen i 900 miljonerssatsningen och fabriken står sedan starkt rustad för fortsatt utveckling.

Inspirationsföreläsningar under vecka 45

v45_header
Projektet Industridag Östergötland bjuder under vecka 45 in rektorer, lärare och syokonsulenter från grundskolan i länet till inspirationsföreläsningar om entreprenörskap i skolan. Syftet med föreläsningarna är att öka förståelsen kring vikten av entreprenörskap i skolans värld. Föreläsningarna kommer att hållas i Motala, Norrköping och Linköping under vecka 45. Inspiratörer är Ellinor Eineren som är VD för Agricam, Hans Grimsell som är enhetschef på Åtvidabergs kommun och även föreläser om entreprenörskap, Magnus Klofsten från Linköpings Universitet som är professor i entreprenörskap och Kristian Svalin som är lärare i entreprenörskap på Allhamra gymnasieskola.

Du kan anmäla dig direkt till föreläsningarna här:

Motala

Linköping

Norrköping

Mer information om inspirationsföreläsningarna och andra föreläsningar under vecka 45 finns på www.vecka45.se.

 

 

Workshop Industridag 25 september

20130930_workshop

I samband med Östgöta Forum hölls en kombinerad information och workshop inom projektet Industridag Östergötland. Det var en välbesökt tillställning med över 50 deltagare där i stort sett alla de ca 40 engagerade företagen och organisationerna var representerade.

Projektägare Madeleine Söderstedt-Sjöberg från Länsstyrelsen hälsade välkommen och framförde en varm hälsning från landshövding Elisabeth Nilsson. Projektledare Elin Hultman från Industrikompetens fortsatte med att bl.a. beskriva att det under förmiddagen den 26 november kommer anordnas parallella studiebesök hos ca 20 företag. Syftet med studiebesöken är att visa lärare, SYV:are, rektorer och politiker vilka yrken och individer som finns inom industrin idag.

Efter informationen lämnades ordet över till Lejla Gros och Lena Tuffin från Östsam som gav deltagarna insikt i vilka utbildningar som idag kompetensförsörjer industrin. YH-utbildningar med olika inriktningar har blivit en av räddningarna för industrin då antalet elever på de industritekniska utbildningarna blivit färre med åren.

Träffen avslutades med gruppdiskussioner kring hur samarbetet mellan industri och utbildningssystem kan förbättras. Några av slutsatserna från diskussionerna var att industrin behöver förändra mediabilden av sin bransch och att kontakten med skolans elever från industrins sida behöver inledas tidigare än på högstadiet. Dessutom framfördes vikten av att Industridag Östergötland inte bara blir ett event under 2013 utan att det följs upp med återkommande aktiviteter.

Om du vill ha mer information om Industridag Östergötland är du välkommen att kontakta projektledare Elin Hultman via elin.hultman@industrikompetens.se.

Jobbcirkus – Gymnasieval och framtidskval

573-Jobbcirkus_575x300

En utställning om valet till gymnasiet som ibland kan kännas som rena cirkusen.

Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information.

Hur ska man veta var framtidens jobb finns? Det finns i nuläget en mismatch på arbetsmarknaden där vissa branscher säger sig ha svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft. Varför väljer ungdomar bort vissa utbildningar? Hur kommer det sig till exempel att industrisektorn i länet menar att de lider brist på kompetent yrkesfolk, samtidigt som media rapporterar om arbetslöshet, varsel och lågkonjunktur? I utställningen ges en inblick i denna bransch som få har insyn i.

Jobbcirkus riktar sig i första hand till elever i årskurs 8 och 9 som står inför det kommande gymnasievalet. Genom visningar ledda av museets pedagoger får ungdomarna i en lekfull miljö starta upp sina tankar, fundera över egna styrkor och själva lämna avtryck om vad som är viktigt för dem.

Utställningen pågår mellan 5 OKTOBER 2013 – 25 MAJ 2014, Läs mer på Arbetets Museum.

Kickoff inför Industridag Östergötland

Nu sker upptakten inför premiären av Industridag Östergötland. Landshövding Elisabeth Nilsson är initiativtagare till arrangemanget, vars syfte är att stärka industrin i regionen. Under kommande vecka hålls två kickoff- och informationstillfällen för personer från regionens näringsliv, kommuner och skola.

Industridag Östergötland äger rum den 26 november i år. Dagen kommer att bjuda på levande beskrivningar av världsledande företag, industrins utmaningar och anställdas arbetsuppgifter. Syftet är att visa näringens betydelse för regionens tillväxt och att ge en nyanserad bild av dagens moderna industri som arbetsplats.

För att Industridagen ska ha genomslagskraft krävs att länets industriföretag och offentliga aktörer sluter upp. Därför arrangeras två tillfällen för information och kick-off, den 22 januari för verksamma inom regionens näringsliv och kommuner och den 28 januari för verksamma inom skolan.

Ungefär en tredjedel av Östergötlands befolkning har sin försörjning direkt från industrin. Samtidigt är det svårt att locka arbetskraft och allt färre väljer arbeten eller utbildningar inom industrin.

– Genom att sammanföra industrins företrädare, skolans representanter och politiker vid en återkommande mässa, hoppas vi kunna ändra på den ibland omoderna bilden av vad det innebär att arbeta i industrin, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Vi vill visa att där finns attraktiva arbetsplatser med spännande arbetsuppgifter och bra karriärmöjligheter.

En arbetsgrupp bestående av bland annat Länsstyrelsen Östergötland, de större regionala industriföretagen, Industrikompetens och Östsam, planerar arrangemanget. Industridagen innehåller studiebesök på utvalda företag i regionens olika kommuner samt en mässa, seminarier och mingel i samarrangemang med Arbetets museum.

För mer information, kontakta gärna:
Madeleine Söderstedt Sjöberg, planeringsdirektör, tfn: 013-19 65 69, 070-327 62 22

Maria Hedberg