573-Jobbcirkus_575x300

En utställning om valet till gymnasiet som ibland kan kännas som rena cirkusen.

Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information.

Hur ska man veta var framtidens jobb finns? Det finns i nuläget en mismatch på arbetsmarknaden där vissa branscher säger sig ha svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft. Varför väljer ungdomar bort vissa utbildningar? Hur kommer det sig till exempel att industrisektorn i länet menar att de lider brist på kompetent yrkesfolk, samtidigt som media rapporterar om arbetslöshet, varsel och lågkonjunktur? I utställningen ges en inblick i denna bransch som få har insyn i.

Jobbcirkus riktar sig i första hand till elever i årskurs 8 och 9 som står inför det kommande gymnasievalet. Genom visningar ledda av museets pedagoger får ungdomarna i en lekfull miljö starta upp sina tankar, fundera över egna styrkor och själva lämna avtryck om vad som är viktigt för dem.

Utställningen pågår mellan 5 OKTOBER 2013 – 25 MAJ 2014, Läs mer på Arbetets Museum.