Nu sker upptakten inför premiären av Industridag Östergötland. Landshövding Elisabeth Nilsson är initiativtagare till arrangemanget, vars syfte är att stärka industrin i regionen. Under kommande vecka hålls två kickoff- och informationstillfällen för personer från regionens näringsliv, kommuner och skola.

Industridag Östergötland äger rum den 26 november i år. Dagen kommer att bjuda på levande beskrivningar av världsledande företag, industrins utmaningar och anställdas arbetsuppgifter. Syftet är att visa näringens betydelse för regionens tillväxt och att ge en nyanserad bild av dagens moderna industri som arbetsplats.

För att Industridagen ska ha genomslagskraft krävs att länets industriföretag och offentliga aktörer sluter upp. Därför arrangeras två tillfällen för information och kick-off, den 22 januari för verksamma inom regionens näringsliv och kommuner och den 28 januari för verksamma inom skolan.

Ungefär en tredjedel av Östergötlands befolkning har sin försörjning direkt från industrin. Samtidigt är det svårt att locka arbetskraft och allt färre väljer arbeten eller utbildningar inom industrin.

– Genom att sammanföra industrins företrädare, skolans representanter och politiker vid en återkommande mässa, hoppas vi kunna ändra på den ibland omoderna bilden av vad det innebär att arbeta i industrin, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Vi vill visa att där finns attraktiva arbetsplatser med spännande arbetsuppgifter och bra karriärmöjligheter.

En arbetsgrupp bestående av bland annat Länsstyrelsen Östergötland, de större regionala industriföretagen, Industrikompetens och Östsam, planerar arrangemanget. Industridagen innehåller studiebesök på utvalda företag i regionens olika kommuner samt en mässa, seminarier och mingel i samarrangemang med Arbetets museum.

För mer information, kontakta gärna:
Madeleine Söderstedt Sjöberg, planeringsdirektör, tfn: 013-19 65 69, 070-327 62 22

Maria Hedberg