Ungefär en tredjedel av Östergötlands befolkning har sin försörjning direkt från industrin. Samtidigt är det svårt att locka kompetent arbetskraft och allt färre väljer arbeten eller utbildningar inom industrin. Den 26 november 2013 var det dags för Östergötlands första Industridag, ett initiativ från landshövding Elisabeth Nilsson för att ena länets krafter kring industrins möjligheter. Nu två år senare är det dags igen.

Industridag Östergötland är resultatet av en unik samverkan mellan industrin, det privata näringslivet, universitetet, offentliga myndigheter, kommuner och skolväsendet.

– Med gemensamma krafter vill vi visa att vår moderna och intressanta industrisektor erbjuder spännande och utvecklande arbetsuppgifter, säger landshövding Elisabeth Nilsson. De många olika yrkesroller som finns ger stora möjligheter till kreativitet och utveckling, både för akademiker och för de som vill arbeta direkt efter gymnasiet.

Industridagen kommer locka med studiebesök, utställningar, föreläsningar och en avslutande paneldebatt. Moderator för eftermiddagen är ekonomijournalisten Henric Borgström. Företag som medverkar i Industridag är bland andra Toyota Material Handling, Siemens Industrial Turbomachinery, Partnertech, BillerudKorsnäs och Saab. Saab är också Industridagens huvudarrangör tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland.

– Ett konkurrenskraftigt Saab, precis som för all annan industriell verksamhet, bygger på en väl fungerande kompetensförsörjning, säger Jan Germundsson, SAAB. Vi ser det som helt avgörande för både den industriella och individuella utvecklingen att vi kan locka fler personer till de utbildningar som leder till industrin som arbetsgivare. Det är till största delen industrin som står för utveckling, tillväxt och lönsamhet i Sverige.

Media är välkomna till en pressträff inför industridag Östergötland 2015 den 15 april kl. 16:45 på Linköpings slott.