Årsarkiv: 2020

Digital kickoff inför Industridag Östergötland 2021

Inför de stora eventen vartannat år brukar landshövdingen bjuda in till kickoff på slottet. På grund av mötesrestriktioner fick vi tänka om i år och i stället bjuda in till en digital kickoff.

Den 8 oktober samlades de medverkande på Konsert & Kongress i Linköping för att diskutera det förra eventet i Mjölby 2019, det kommande i Finspång 19 oktober 2021 och vad Industridag betyder för samarbetet mellan skola och industriföretag i Östergötland.

Medverkande talare på kickoffen var Carl Fredrik Graf, Landshövding, Susanne Tapper, HR-chef Toyota, Cecilia Burenby, KSO Mjölby, Christer Hallin, VD Hallins Verkstäder, Moa Barkhagen, HR-chef Modine, Hans Holmström, VD Siemens, Ulrika Jeansson, KSO Finspång, Magnus Ekenblom, VD Curt Nicolin gymnasiet, Marie Orest, Studie- och yrkesvägledare samt Senad Bosnjakovic, yrkeslärare. Samtalen leddes av Fredrik Gärdeman från ActiPro Event. Vi fick också se några av de filmer på yrkesambassadörer som vi producerat under åren.

Den sista halvtimmen erbjöd vi möjlighet till digitalt mingel kring olika teman i olika ”rum”.

Intresset för den digitala kickoffen var stort, ett 60-tal deltagare från kommuner, företag och intresseorganisationer hade anmält sig. Om du missade kickoffen finns möjlighet att se den i efterhand.

Madeleine Söderstedt Sjöberg, ansvarig för Industridag på Länsstyrelsen, är du nöjd med den digitala kickoffen?

Det blev ett alternativt sätt att informera om och mobilisera inför Industridag 2021 i Finspång. Att dela in oss i mindre grupper gjorde det lättare att kunna ha en diskussion där alla kunde göra sin stämma hörd. Under rådande omständigheter vill jag säga att jag tycker att det fungerade väl. Vi är i ett läge där vi inte får vara främmande för att prova nytt och lära oss av det för att ändå kunna driva insatser framåt.

Industridagen i Mjölby blev mycket lyckad och nu ska vi arbeta för att överträffa den i Finspång 2021. För att lyckas med det behöver vi hjälp av våra finansiärer från både kommuner, företag och intresseorganisationer. Vi kommer att kontakta er via mail den närmaste tiden.

Du kan se vår digitala kickoff här.

Gott samarbete mellan skola och kommun

Nästa Industridag Östergötland kommer att arrangeras den 19 oktober 2021 i Finspång. Vi bad att få en pratstund med Magnus Ekenblom från Curt Nicolin gymnasiet och Anders Pantzar från Finspångs kommun. De ser det som självklart att samverka och båda två sitter med i Referensgruppen för Industridag. Vi tänkte att de skulle få dela med sig av sina tankar och idéer.

Presentation av de intervjuade:
Magnus Ekenblom är VD för CNG som är en fristående gymnasieskola till 51% ägd av industriföretagen, till 49% av kommunen. Magnus arbetar med övergripande frågor som ska komma både skolan och företagen till gagn. Utgångspunkten är Skollagen, Gymnasieförordningen och företagens kompetensförsörjningsbehov. Samverkan med företagen och självklart även Finspångs kommun är av högsta vikt.

Anders Pantzar är chef för utbildningsförvaltningen i Finspångs kommun och därmed ansvarig för all utbildning i Finspångs kommun: förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Ett mål är att synliggöra de yrken som finns inom industrin i Finspång och de utbildningar som ungdomarna kanske inte känner till.

Vi har ju ett glädjande besked till er: nästa Industridag kommer att arrangeras den 19 oktober 2021 i Finspång! Vad betyder det att få arrangera Industridag i Finspång?
Anders: Jätteroligt att få visa alla företag som finns i Finspång. Vi har en lång industritradition och en mångfald av stora och små industriföretag. Vi vill förstås också visa upp våra fina utbildningar.

Magnus: Det känns mycket bra! CNG:s ägare har länge önskat att Finspång ska få vara värd för Industridagen och att få visa upp det goda samarbete som finns mellan skola, kommun och företag.

Magnus, du var ju med på Industridagen i Mjölby i oktober 2019, både som deltagare och på scenen. Vad tyckte du om dagen?
Magnus: Dagen var bra både ur Finspångsperspektiv och som helhet. Ulrika Sultan som forskat om Tjejer och Teknik anlitade vi till vår egen skola efteråt. Henne borde alla få lyssna till. Upplägget med teasers på förmiddagen var bra men tyvärr blev jag låst av att vi hade vårt eget seminarium om additiv tillverkning, annars hade jag gärna tagit del av flera intressanta eftermiddagsseminarier. Industridag är också ett bra forum för nätverkande.

Anders: Jag har deltagit på tre tidigare arrangemang och har verkligen fått aha-upplevelser av studiebesöken. De är en viktig del av dagen.

Målgruppen för Industridag Östergötland är ju de vuxna i skolvärlden och det är i slutänden ungdomarna som vi vill nå. Finns det andra sätt att nå dem?
Magnus: Ja Industridag kan kombineras med andra arrangemang som når ungdomar. CNG är en av regionens Teknikcollegeskolor och vi gör en hel del aktiviteter varje år, till exempel; Tjejkvällar, Sommarskola och Teknikdagar på högstadiet.

Anders: Vi måste också involvera ungdomarna så de får känna på och uppleva industrin. CNG gjorde en mycket lyckad satsning på Teknik-PRAO för högstadiet i fjol där bland andra Siemens var delaktiga. Studiebesök i industrin kombinerades med prova-på i skolans verkstäder.

Så bra, då finns det olika sätt att nå ungdomarna också. Men vi vet att föräldrarna påverkar ungdomarnas gymnasieval i hög grad och de kan ha en föråldrad bild av industrin eller kanske ingen bild alls. Hur ska vi nå föräldrarna så att de också får klart för sig vilka möjligheter det finns med en teknisk utbildning?
Magnus: Vi behöver öppna upp industrin även för föräldrarna. Enligt Ulrika Sultan tappar tjejerna intresset för teknik ju äldre de blir och att mammorna har stor inverkan på sina döttrars val. Därför funderar vi på att ordna mammakväll på CNG.
De fjärdeklassare som jobbade ihop med Toyota kring framtidens truckar och var med på scenen i Mjölby, dem borde man följa upp och se hur de väljer när det blir dags.

Anders: Vi vet att många som inte vet vad de vill bli får rådet att välja Samhällsprogrammet. Jag skulle vilja säga att välj en yrkesutbildning istället. Då får man ett yrke och kan alltid plugga senare när man vet vad man vill!

Målgruppen för Industridag är alla vuxna i skolvärlden. Är det några ni saknar?
Anders: Tittar man på lärarna så är det många lärare inom teknik och yrkeslärare som kommer. Jag tycker att det är viktigt att involvera lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen. Vi skulle kunna ha riktade inbjudningar. Sedan måste man som huvudman vara tydlig och tala om att deltagande är viktigt.

Till sist: varför ska man komma på Industridag Östergötland 2021 i Finspång?
Magnus: För att man kan få allt ifrån aha-upplevelser och inspiration till kontakter för fortsatt samverkan. Industrin är viktig för Östergötland och hela Sverige och vi behöver ungdomarna för en positiv framtid och utveckling för Sverige. I industrin finns det också intressanta jobb och utvecklingsmöjligheter för ungdomarna. De som vill jobba med människor ska få veta att man kan göra det även inom industrin!

Anders: Varmt välkomna alla lärare i grundskolan! Den här dagen kommer att vara mycket intressant oavsett om du undervisar i samhällskunskap, historia, matematik eller teknik!

Stort intresse för Industridag Östergötland i Finspång

Ett stort arrangemang som Industridag Östergötland kräver både tid och engagemang från kommunens sida och dessutom tillhandahållande av en lämplig lokal för minst 200 deltagare. Ulrika Jeansson kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat, samt Johan Malmberg kommundirektör i Finspångs kommun har lovat ställa upp med allt detta inför nästa Industridag den 19 oktober 2021.

Vad betyder det att få arrangera Industridag i Finspång?
Johan: Äntligen! För oss känns det som om Industridagen kommer hem. Finspång är Östergötlands största industrikommun i förhållande till folkmängd. Curt Nicolin gymnasiet och de företag som finns i kommunen ger rätt förutsättningar med en god samverkan och det vill vi gärna visa upp.

Vill ni berätta lite om industrin i Finspång?
Ulrika: Industriföretag och deras framgång är en förutsättning för Finspångs positiva utveckling. Det är också många som pendlar in till kommunen från övriga länet. Vi har en stor bredd från relativt enkla jobb till spetskompetens. I botten finns en lång historia av stark brukstradition som finns kvar än idag och samtidigt pågår ständigt en omstrukturering och teknikutveckling för att följa med i tiden. Här finns framtidstro!

Johan: Industrin finns geografiskt i hela kommunen, bland annat i Lämneå och Hävla och i centralorten Finspång. Flera av de små företagen växer, de vågar satsa. Många av de företagsetableringar som görs i Finspång kommer från industrin som plockar in nya delar i verksamheten eller utökar sin verksamhet. Det kan bero på att det finns grundkompetens och bra utbildningar. I kommunen finns minst 4000 industrijobb där Siemens står för den största andelen.

Förra Industridagen hade temat Hållbarhet. Vad skulle kunna vara ett lämpligt innehåll för dagen nästa gång?
Ulrika: Hållbarhet och kompetensförsörjning är alltid aktuellt. Vi vill förstås visa upp CNG och det goda samarbetet med företagen. Vätgasanläggningen på Siemens är mycket spännande. KL Industri har utökat sin verksamhet och gör nu sina betongfundament i Finspång, det är också intressant för att nämna några av alla spännande företag. Fortsatt jakt på kompetens i de högteknologiska yrkena ­ Kompetensförsörjning kan man prata om hur länge som helst.

Målgruppen för Industridag är de vuxna i skolvärlden. Vad tycker ni om det?
Ulrika: Det är ett bra upplägg att vända sig till vuxna i skolan och det är viktigt att även få med arbetsförmedlarna. Alla vi behöver förstå den moderna industrin för att förmedla rätt bild till ungdomarna och även till vuxna som är beredda att vidareutbilda sig eller byta bana i livet.

Johan: Genusaspekter är viktigt att arbeta med vilket CNG också gör. Här i Finspång vill vi också peka på industrins koppling till vuxenutbildning. Vi har under några år haft riktade industriutbildningar för utlandsfödda med goda resultat. Vi kan då nyttja skolans lokaler som oftast står tomma under kvällstid. Industrin behöver mångfald. Vi har tidigare haft mycket arbetskraftsinvandring både i Finspång och hela landet så det är inte något nytt egentligen. Det finns många goda exempel på värdet av internationalisering när personer med utländsk bakgrund kunnat öppna upp nya marknader.

Ulrika: Vi tycker att det är viktigt att lärare på alla nivåer och i alla ämnen deltar på Industridag Östergötland. Så hur kan vi nå lärare i samhällsvetenskapliga ämnen? Kanske genom att beskriva industrin i en bredare kontext? Allt i en industri är inte teknik, det är också viktigt med språk, samhällskunskap och internationalisering till exempel. Klassmentorer har en viktig roll, de vill vi också bjuda in. De följer sina elever under en längre tid och känner dem bäst.

Föräldrarna har stor påverkan på ungdomarnas gymnasieval. Hur ska vi nå dem?
Johan: Företagen är mycket duktiga på att bjuda in till öppet hus och lokala mässor. De visar gärna upp det som är modernt och har spets.

Ulrika: En sak som jag funderat på är: Hur kan vi få ungdomar med olika bakgrund att välja mer efter egna förutsättningar, där intressanta jobb och utvecklingsmöjligheter finns, istället för att göra mer traditionella val? I dessa frågor behöver vi involvera föräldrarna.

Industridag Östergötland är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, alla kommuner, Region Östergötland, ett flertal organisationer och företag. Hur ser ni på det från ert håll?
Johan: Det är nödvändigt med bred samverkan för kompetensförsörjning som är en gemensam fråga för samtliga dessa organisationer. Vi ser länet som ett arbetsmarknadsområde där kommunerna behöver samarbeta än mer.

Ulrika: Vi tycker att det saknas en nationell strategi och opinionsbildning för industrin. Vi i Östergötland borde också prata mer om industrin. Vi är ett industrilän och vi sitter på något som är mycket starkt som vi behöver bygga vidare på. Tänk på att industrin också genererar många kringtjänster och därmed andra jobb. Finspång deltar i ett industrinätverk med andra industrikommuner i landet för att vara med också lyfta dessa frågor.


Apropå nationell strategi, det kanske finns någon nationell gäst som ni skulle vilja att vi bjuder in till Industridagen 2021?
Johan: Ja, absolut! En företrädare som förstår utmaningarna i industrin. Företagen är intresserade av att möta beslutsfattare. Det är viktigt för att förändra bilden av industrin och bygga opinion kring vår kompetensförsörjning. Industrin har en viktig roll i att lösa strukturomvandlingen. Vi föreslår att vi bjuder in en ansvarig politiker på ministernivå.

Vad ser ni är den viktigaste anledningen till att vi ska ha en Industridag i Östergötland?
Johan: Vi är ett län med stor andel industrijobb vilket ger både utveckling och tillväxt. Vi behöver förändra bilden och visa att industrin arbetar hållbart ur alla aspekter och tillverkar bra produkter. Industrin erbjuder många möjligheter att se världen, arbeta med människor och få nya intryck.

Ulrika: Jag hade en vigsel en fredag lunch. Det var en tysk och en kines som gifte sig och gästerna var deras kollegor från avdelningen. Av dessa var det endast två som pratade svenska! Industrin är verkligen internationell.

Varför ska man komma på Industridag Östergötland 2021 i Finspång?
Johan: För att få se både spets och bredd i industrin. Vi kan visa upp en industriort med både historia och ny teknologi. Vi kan visa vår goda samverkan mellan skolan och näringslivet men också mellan kommunen och näringslivet.

Ulrika: Välkomna hit för att se industri i en häftig miljö! Jag kan inte låta bli att nämna Siemens vätgasprojekt som är nationellt unikt! Här handlar det både om kretslopp och ny utveckling och inte minst samarbete med både nationella och internationella universitet.

Landshövding talar på industridag i Östergötland 2019, Foto: Magnus Andersson

Landshövdingen och Industridag Östergötland

Nu har det gått över ett halvår sedan vi hade Industridag Östergötland i Mjölby och mycket har hänt sen dess. Helt andra frågor än industrins kompetensförsörjning har kommit i fokus som alla vet, men bakom kulisserna pågår det ett arbete för att initiativet Industridag Östergötland ska fortsätta. Den här våren har det inte varit möjligt att anordna mindre event och träffar som vi brukar göra mellan de stora eventen. Vi kommer dock att hålla ett digitalt referensgruppsmöte i dagarna för att fortsätta planera och vi ställer in oss på att kunna arbeta vidare med digitala möten i höst om det behövs.

Vi bad att få en intervju med Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf som leder Industridag Östergötland och som så många andra möten i corona-krisen fick det bli ett digitalt samtal.

Vad är de viktigaste frågorna för landshövdingen just nu?
Mitt grunduppdrag är detsamma. Jag ska företräda regeringen i länet och vara länets representant i kontakt med nationella myndigheter. Jag ska samordna verksamheter i länet och träffa kommunchefer, representanter för myndigheter och andra organisationer. Det som skiljer mest är arbetssättet, de flesta av mina möten är digitala nu. Skypemöten är mycket effektiva men visst saknar jag korridorssamtalen och fysiska möten, det är sådant man får mycket energi av. Jag brukar vara ute mycket i länet och tyvärr är det nu begränsat på den fronten.

Om vi tänker tillbaka på Industridag Östergötland i oktober förra året. Kan landshövdingen reflektera lite över dagen?
Jag tyckte att det var en fantastiskt fin dag. Det här var en period då länets industriföretag gick mycket bra och det var ett stort intresse från målgruppen. Det var roligt att se alla besökare ge sig iväg i bussar ut på företagsbesök och även att se företagens uppställning för att ta emot alla besökare.

Seminariedelen bjöd på duktiga föredragshållare som gav olika perspektiv. Jag tänker bland andra på Ulrika Sultan som talade om Tjejer och Teknik och det som begränsar våra ungdomar idag, men också att vi kan ta bort begränsningarna genom att agera på ett klokt sätt.

Vad var det bästa med dagen?
Det var nog att det var så bra uppslutning med många deltagare. Det skapar förutsättningar för att öka kunskapen om industrin i breda grupper.

Landshövdingen själv åkte med bussen till Swisslog i Boxholm. Fick landshövdingen någon aha-upplevelse på studiebesöket?
Jag slogs av den fantastiska inlevelse och engagemang som företaget visade upp och hur professionellt de tog emot besökarna. Man kände att medarbetarna hade ambitionen att göra riktigt bra presentationer och det gjorde de förtjänstfullt.

Fanns det tillräckligt med tid för att hinna knyta nya kontakter?
Det fanns det absolut. Det var trångt men trivsamt i utställningshallen. Både många besökare och utställare inbjöd till samtal i pauserna.

Om landshövdingen skulle skicka med varför Industridagen är viktig.
I Östergötland anställer industrin fler än de genomsnittligt gör i andra län. Industrin är en viktig faktor för vår välfärd både nu och i framtiden. Vi måste fortsätta att skapa kunskap om industrin för det finns fortfarande en del fördomar. Samverkan med skolan är därför mycket viktig.

Vi har ju ett glädjande besked till alla sponsorer och intressenter! Vill landshövdingen berätta?
Ja, nästa Industridag Östergötland kommer att arrangeras den 19 oktober 2021 i Finspång. Tidpunkten är väl vald och vi är tacksamma för att det inte är hösten 2020 utifrån corona-perspektiv. Vi fortsätter förlägga evenemanget på hösten för då är skolornas möjlighet att delta ofta bättre än på vårterminen.

Finspång är en viktig industriort. Här finns många industriföretag, både stora och mindre. Effekten av industrin i Finspång sprider sig till andra delar i länet och här finns arbetsgivare för många Norrköpingsbor bland annat.

Sedan starten har vi anordnat ett stort event vartannat år. Vad säger landshövdingen, ska vi fortsätta så?
Jag tycker vi ska hålla fast vid konceptet. Ett stort event ställer stora krav på arrangören och vartannat år ger rimliga förutsättningar till ett gott genomförande. Det kan till och med göra att det blir intressantare att prioritera dagen för deltagarna eftersom det dröjer till nästa tillfälle. Med vartannat-år-konceptet hinner vi också utvärdera innan det är dags att köra igen.

Förra Industridagen hade temat hållbarhet. Vad skulle kunna vara ett lämpligt tema nästa gång?
Då tänker jag på det som är aktuellt och vi diskuterar mycket nu. Hur ser framtidens affärsmodeller ut? Hur förändras kunders beteende? Kanske kan vi hitta något tema kring digitalisering utifrån de erfarenheter vi har fått genom corona-krisen. Hur har kreativiteten och förmågan till omställning och att se kundens behov påverkats av covid-19. Det har blivit en renässans för begrepp som resiliens och redundans. Globalisering är också intressant. Nu ser vi hur sammanvävt allting är och börjar det brista i någon ände är det mycket som påverkas.

Tack så mycket för intressanta uppslag!

Till sist, vad skulle landshövdingen svara ett företag som frågar varför man ska engagera sig i Industridag Östergötland?
Vad jag hör när jag träffar företag är att arbetskraftsbrist och kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna. Man vill ha kompetenta och engagerade medarbetare till sitt företag. Industridag Östergötland är ett skyltfönster där man kan tala om att företaget finns och vilka arbeten företaget kan erbjuda. Man får möjlighet att samverka med skolan där framtidens arbetskraft finns.

Jag är stolt över att vi kan genomföra Industridag Östergötland. Vad jag förstår är det ett unikt samarbetskoncept mellan kommuner, skolor, organisationer och företag som vi har skapat.

Positivt samarbete mellan näringsliv och utbildning

Industridag Östergötland i Mjölby upplevde jag som en mycket lyckad dag med ett intressant innehåll. Industridagen är viktig som en riktad ”informationsdag”, med så väl ett nuläges- som ett framtidsperspektiv, men är också en dag där näringsliv och utbildning kommer samman med ett gemensamt fokus – möjligheter och utmaningar.
Dagen gav goda möjligheter till att knyta nya kontakter för samverkan och förmiddagens korta presentationer gav en bra överblick av vad som behandlades under dagen. Jag hade väldigt gärna deltagit i flera av de olika seminarierna.
De olika studiebesöken som arrangerades var uppskattade. Själv tillhörde jag gruppen som fick besöka Toyota och ta del av ett välplanerat, informativt och trevligt upplägg.

Under eftermiddagen ansvarade Curt Nicolin Gymnasiet tillsammans med Siemens för ett seminarium som handlade om Additiv tillverkning (AM) och projektet ”Digikoord”. Åhörarna som kom till seminariet var till övervägande del företagsrepresentanter som ville höra mer om projektet och dess erbjudande. Vi är mycket nöjda med deltagandet och responsen från seminariet där nya kontakter etablerades och vi fick förmedla viktig information som företagen kan ta ställning till. Den som inte hade möjlighet att delta under AM-seminariet, men är intresserad av dess innehåll, hittar nödvändig information på projektets hemsida: digikooord.se

I väntan på nästa Industridag ser jag fram emot det positiva samarbete som redan finns mellan näringsliv och utbildning samt alla de aktiviteter som sker för att stärka industrins situation ytterligare i länet.

Magnus Ekenblom, vd
Curt Nicolin Gymnasiet AB
Finspång

Före, under och efter Industridag

Att vara med på Industridag Östergötland kan betyda att man får en intressant dag med många möten och nya intryck och att man efteråt uppslukas av vardagens utmaningar. Ett av årets sponsrande företag, Modine i Söderköping, tog tillvara på dagen på ett föredömligt sätt och det vill vi dela med oss av.

Fredrik Hellman, arbetsledare på Modine berättar: Först hade vi ett internt möte där vi som skulle åka diskuterade hur vi skulle förbereda oss för dagen på bästa sätt.

Någon vecka innan Industridagen den 8 oktober deltog vi på en ”Inför Industridags-lunch” på Coffice i Söderköping ihop med tjänstemän på kommunen, rektorer, företagsrepresentanter samt projektledaren för Industridag Östergötland. Kan nämnas att Söderköpings kommun ordnade en gemensam buss till och från Mjölby, både bra för miljön och gav möjlighet till samtal på vägen.

Ina, Moa, Martin och jag var på plats i Mjölby. Vi valde alla olika studiebesök och seminarier för att kunna berätta om våra olika upplevelser för varandra efteråt.

Själv valde jag att åka med till Hallins i Ödeshög. Det jag slogs av var att de medarbetare vi mötte var så engagerade och kände så starkt för sitt företag. Hallins skulle kunna vara ett företag att utbyta erfarenheter med. Vi är ungefär lika stora och verkar i små kommuner.

Från företagsbesöken fick vi bland annat upp ögonen för att Modine själva gör många bra saker som vi kan bli bättre på att berätta om, inte minst för dagens unga. Och seminariet om Lokala Jobbspår gör att vi gärna tittar vidare på det initiativet.

Ina tyckte att föreläsningen om Tjejer och teknik var mycket intressant. Som många andra industriföretag tycker vi att vi har för få kvinnor i produktionen och vi behöver jobba mer med den frågan både på kort och lång sikt. Vi behöver till exempel tänka på hur vi talar med våra barn om teknik.

Hela arrangemanget var mycket bra planerat och välordnat och allt fungerade bra tycker vi.

En vecka senare hade vi uppföljningsmöte och alla fyra hade positiva intryck från dagen. Så positiva att vi planerar att vara med om två år igen.

I mitten av december ska vi ha nästa uppföljningsmöte och ser redan fram emot nästa Industridag.

Modine Manufacturing Company har 6.400 medarbetare i 16 länder. Modine Söderköping AB utvecklar och tillverkar värmeväxlare för inomhusventilation och indirekt kylning av industriella applikationer.

I Söderköping är vi ca 200 medarbetare. Vi har en stark värdegrund som präglas av ansvar, åtagande, osjälvisk prestation, integritet, samarbete och att utveckla andra.

Vi sätter även stort fokus på hållbarhetsarbete, vilket för oss innebär att driva vår verksamhet på ett sätt som tillgodoser våra intressenters långsiktiga behov.

Att förbli lönsamma genom ständiga förbättringar. Att erbjuda ett klimat där medarbetarna trivs, utvecklas och vill bidra. Och att genom effektivare produkter och tillverkning, bidra till en positiv klimatutveckling. www.modine.com

Industridag Östergötland och Toyota

Toyota är en av Industridags trogna guldsponsorer och de erbjuder studiebesök och medverkar både i referensgruppen och arbetsgruppen. Vi har intervjuat Susanne Tapper om årets event.

Berätta kort vad ni gör på Toyota och vad du gör.
Toyota utvecklar och tillverkar materialhanteringslösningar. Vi utvecklar och tillverkar truckar av olika slag för framförallt lagerindustrin. Våra utvecklingsprojekt handlar bla om digitaliseringen av uppkopplade fordon, förarlösa fordon och helhetslösningar åt våra kunder. Våra huvudkompetenser inom produktionen är materiahanterare, svetsare och montörer. På plats i Mjölby har vi alla funktioner på ett och samma ställe inklusive vårt Europahuvudkontor. Vi har allt ifrån utveckling av produkter till tillverkning och alla stödfunktioner omkring som krävs för att vara världsledande på materialhantering. Jag jobbar med kompetensförsörjning i huvudsak och våra främsta utmaningar inom det området är att hitta rätt kompetenser och att utveckla de vi redan har. Våra största utmaningar är ingenjörer inom olika områden och svetsare. Andra stora yrkesgrupper hos oss är montörer och materialhanterare.

Vad är företagets utmaningar?
Att vara i teknikens framkant och att hitta rätt kompetenser, se även ovan.

Varför är ni med som sponsor?
Vi ser Industridagen som ett mycket bra tillfälle att träffa representanter från skolvärlden för att kunna visa vilka utmaningar vi som företag står inför. Vi vill att de som jobbar med våra framtida medarbetare ska se industrin som något positivt och på så sätt inspirera fler barn och ungdomar att vilja jobba med teknik inom industrin. Det finns inte tillräckligt många arenor för näringsliv och skola att mötas, men Industridag är en av dem.

Vad tyckte du om Industridagen som helhet?
Konceptet Industridag är en satsning som jag tycker visar tydligt på att det finns ett otroligt engagemang i kompetensförsörjningsfrågorna kopplat till industrin. Vi har fortfarande en bit att vandra vad gäller kännedomen om hur det är att arbeta i industrin. Gemene man känner inte till vilka typer av arbeten som finns i industrin och kan Industridag möjliggöra att fler får den kunskapen kan vi komma en bit på vägen.

Var det något särskilt som du gillade eller som fick dig att tänka till?
Engagemanget hos alla deltagare tycker jag var fantastiskt. Det var också ett bra program (även om jag kan anses som jävig då jag ingick i arbetsgruppen). Att denna industridag var förlagd i Mjölby gjorde förstås att vi på Toyota fick extra mycket uppmärksamhet.

Ni arrangerade ju studiebesök för närmare 40 personer. Hur gick det?
Besöket gick alldeles utmärkt och jag är så stolt och tacksam till alla som bidrog till det av våra medarbetare. Vi är ganska vana vid stora besök och bygger ofta upp det genom att ha olika stationer. Vid stationerna finns medarbetare som presenterar det specifika området och en ansvarig person lotsar besöket vidare till nästa ställe. Vi gjorde så även denna dag och vad jag fick höra från besökarna så var de mycket nöjda och fick en bra bild av oss som företag och tyckte att vi hade intressant stationer (Kompetensförsörjning, Friskvård, Träningsarena för säkerhet/hållbarhet och arbetsmoment för produktionspersonal, framtida utveckling i vårt lab samt beskrivning av vår biogasanläggning). Det flöt på bra och vi lyckades hålla tiden.

Vilken betydelse tror du att Industridag Östergötland har för vår region?
Jag tror det har en stor betydelse för vår region. Vi har på olika sätt försökt marknadsföra oss som en intressantare region är storstadsregionerna, men kanske inte helt lyckats. Industridag ger ett perspektiv i marknadsföringen som förhoppningsvis gör att målgruppen, lärare, rektorer, SYVare och andra får en bättre förståelse för industrin som arbetsgivare och samhällsbyggare och därmed också kan vägleda våra ungdomar som annars skulle missat fördelarna med att arbeta inom denna fantastiska sektor.