Gott samarbete mellan skola och kommun

Nästa Industridag Östergötland kommer att arrangeras den 19 oktober 2021 i Finspång. Vi bad att få en pratstund med Magnus Ekenblom från Curt Nicolin gymnasiet och Anders Pantzar från Finspångs kommun. De ser det som självklart att samverka och båda två sitter med i Referensgruppen för Industridag. Vi tänkte att de skulle få dela med sig av sina tankar och idéer.

Presentation av de intervjuade:
Magnus Ekenblom är VD för CNG som är en fristående gymnasieskola till 51% ägd av industriföretagen, till 49% av kommunen. Magnus arbetar med övergripande frågor som ska komma både skolan och företagen till gagn. Utgångspunkten är Skollagen, Gymnasieförordningen och företagens kompetensförsörjningsbehov. Samverkan med företagen och självklart även Finspångs kommun är av högsta vikt.

Anders Pantzar är chef för utbildningsförvaltningen i Finspångs kommun och därmed ansvarig för all utbildning i Finspångs kommun: förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Ett mål är att synliggöra de yrken som finns inom industrin i Finspång och de utbildningar som ungdomarna kanske inte känner till.

Vi har ju ett glädjande besked till er: nästa Industridag kommer att arrangeras den 19 oktober 2021 i Finspång! Vad betyder det att få arrangera Industridag i Finspång?
Anders: Jätteroligt att få visa alla företag som finns i Finspång. Vi har en lång industritradition och en mångfald av stora och små industriföretag. Vi vill förstås också visa upp våra fina utbildningar.

Magnus: Det känns mycket bra! CNG:s ägare har länge önskat att Finspång ska få vara värd för Industridagen och att få visa upp det goda samarbete som finns mellan skola, kommun och företag.

Magnus, du var ju med på Industridagen i Mjölby i oktober 2019, både som deltagare och på scenen. Vad tyckte du om dagen?
Magnus: Dagen var bra både ur Finspångsperspektiv och som helhet. Ulrika Sultan som forskat om Tjejer och Teknik anlitade vi till vår egen skola efteråt. Henne borde alla få lyssna till. Upplägget med teasers på förmiddagen var bra men tyvärr blev jag låst av att vi hade vårt eget seminarium om additiv tillverkning, annars hade jag gärna tagit del av flera intressanta eftermiddagsseminarier. Industridag är också ett bra forum för nätverkande.

Anders: Jag har deltagit på tre tidigare arrangemang och har verkligen fått aha-upplevelser av studiebesöken. De är en viktig del av dagen.

Målgruppen för Industridag Östergötland är ju de vuxna i skolvärlden och det är i slutänden ungdomarna som vi vill nå. Finns det andra sätt att nå dem?
Magnus: Ja Industridag kan kombineras med andra arrangemang som når ungdomar. CNG är en av regionens Teknikcollegeskolor och vi gör en hel del aktiviteter varje år, till exempel; Tjejkvällar, Sommarskola och Teknikdagar på högstadiet.

Anders: Vi måste också involvera ungdomarna så de får känna på och uppleva industrin. CNG gjorde en mycket lyckad satsning på Teknik-PRAO för högstadiet i fjol där bland andra Siemens var delaktiga. Studiebesök i industrin kombinerades med prova-på i skolans verkstäder.

Så bra, då finns det olika sätt att nå ungdomarna också. Men vi vet att föräldrarna påverkar ungdomarnas gymnasieval i hög grad och de kan ha en föråldrad bild av industrin eller kanske ingen bild alls. Hur ska vi nå föräldrarna så att de också får klart för sig vilka möjligheter det finns med en teknisk utbildning?
Magnus: Vi behöver öppna upp industrin även för föräldrarna. Enligt Ulrika Sultan tappar tjejerna intresset för teknik ju äldre de blir och att mammorna har stor inverkan på sina döttrars val. Därför funderar vi på att ordna mammakväll på CNG.
De fjärdeklassare som jobbade ihop med Toyota kring framtidens truckar och var med på scenen i Mjölby, dem borde man följa upp och se hur de väljer när det blir dags.

Anders: Vi vet att många som inte vet vad de vill bli får rådet att välja Samhällsprogrammet. Jag skulle vilja säga att välj en yrkesutbildning istället. Då får man ett yrke och kan alltid plugga senare när man vet vad man vill!

Målgruppen för Industridag är alla vuxna i skolvärlden. Är det några ni saknar?
Anders: Tittar man på lärarna så är det många lärare inom teknik och yrkeslärare som kommer. Jag tycker att det är viktigt att involvera lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen. Vi skulle kunna ha riktade inbjudningar. Sedan måste man som huvudman vara tydlig och tala om att deltagande är viktigt.

Till sist: varför ska man komma på Industridag Östergötland 2021 i Finspång?
Magnus: För att man kan få allt ifrån aha-upplevelser och inspiration till kontakter för fortsatt samverkan. Industrin är viktig för Östergötland och hela Sverige och vi behöver ungdomarna för en positiv framtid och utveckling för Sverige. I industrin finns det också intressanta jobb och utvecklingsmöjligheter för ungdomarna. De som vill jobba med människor ska få veta att man kan göra det även inom industrin!

Anders: Varmt välkomna alla lärare i grundskolan! Den här dagen kommer att vara mycket intressant oavsett om du undervisar i samhällskunskap, historia, matematik eller teknik!

Vill du läsa mer?