Före, under och efter Industridag

Att vara med på Industridag Östergötland kan betyda att man får en intressant dag med många möten och nya intryck och att man efteråt uppslukas av vardagens utmaningar. Ett av årets sponsrande företag, Modine i Söderköping, tog tillvara på dagen på ett föredömligt sätt och det vill vi dela med oss av.

Fredrik Hellman, arbetsledare på Modine berättar: Först hade vi ett internt möte där vi som skulle åka diskuterade hur vi skulle förbereda oss för dagen på bästa sätt.

Någon vecka innan Industridagen den 8 oktober deltog vi på en ”Inför Industridags-lunch” på Coffice i Söderköping ihop med tjänstemän på kommunen, rektorer, företagsrepresentanter samt projektledaren för Industridag Östergötland. Kan nämnas att Söderköpings kommun ordnade en gemensam buss till och från Mjölby, både bra för miljön och gav möjlighet till samtal på vägen.

Ina, Moa, Martin och jag var på plats i Mjölby. Vi valde alla olika studiebesök och seminarier för att kunna berätta om våra olika upplevelser för varandra efteråt.

Själv valde jag att åka med till Hallins i Ödeshög. Det jag slogs av var att de medarbetare vi mötte var så engagerade och kände så starkt för sitt företag. Hallins skulle kunna vara ett företag att utbyta erfarenheter med. Vi är ungefär lika stora och verkar i små kommuner.

Från företagsbesöken fick vi bland annat upp ögonen för att Modine själva gör många bra saker som vi kan bli bättre på att berätta om, inte minst för dagens unga. Och seminariet om Lokala Jobbspår gör att vi gärna tittar vidare på det initiativet.

Ina tyckte att föreläsningen om Tjejer och teknik var mycket intressant. Som många andra industriföretag tycker vi att vi har för få kvinnor i produktionen och vi behöver jobba mer med den frågan både på kort och lång sikt. Vi behöver till exempel tänka på hur vi talar med våra barn om teknik.

Hela arrangemanget var mycket bra planerat och välordnat och allt fungerade bra tycker vi.

En vecka senare hade vi uppföljningsmöte och alla fyra hade positiva intryck från dagen. Så positiva att vi planerar att vara med om två år igen.

I mitten av december ska vi ha nästa uppföljningsmöte och ser redan fram emot nästa Industridag.

Modine Manufacturing Company har 6.400 medarbetare i 16 länder. Modine Söderköping AB utvecklar och tillverkar värmeväxlare för inomhusventilation och indirekt kylning av industriella applikationer.

I Söderköping är vi ca 200 medarbetare. Vi har en stark värdegrund som präglas av ansvar, åtagande, osjälvisk prestation, integritet, samarbete och att utveckla andra.

Vi sätter även stort fokus på hållbarhetsarbete, vilket för oss innebär att driva vår verksamhet på ett sätt som tillgodoser våra intressenters långsiktiga behov.

Att förbli lönsamma genom ständiga förbättringar. Att erbjuda ett klimat där medarbetarna trivs, utvecklas och vill bidra. Och att genom effektivare produkter och tillverkning, bidra till en positiv klimatutveckling. www.modine.com

Vill du läsa mer?