Landshövdingen och Industridag Östergötland

Nu har det gått över ett halvår sedan vi hade Industridag Östergötland i Mjölby och mycket har hänt sen dess. Helt andra frågor än industrins kompetensförsörjning har kommit i fokus som alla vet, men bakom kulisserna pågår det ett arbete för att initiativet Industridag Östergötland ska fortsätta. Den här våren har det inte varit möjligt att anordna mindre event och träffar som vi brukar göra mellan de stora eventen. Vi kommer dock att hålla ett digitalt referensgruppsmöte i dagarna för att fortsätta planera och vi ställer in oss på att kunna arbeta vidare med digitala möten i höst om det behövs.

Vi bad att få en intervju med Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf som leder Industridag Östergötland och som så många andra möten i corona-krisen fick det bli ett digitalt samtal.

Vad är de viktigaste frågorna för landshövdingen just nu?
Mitt grunduppdrag är detsamma. Jag ska företräda regeringen i länet och vara länets representant i kontakt med nationella myndigheter. Jag ska samordna verksamheter i länet och träffa kommunchefer, representanter för myndigheter och andra organisationer. Det som skiljer mest är arbetssättet, de flesta av mina möten är digitala nu. Skypemöten är mycket effektiva men visst saknar jag korridorssamtalen och fysiska möten, det är sådant man får mycket energi av. Jag brukar vara ute mycket i länet och tyvärr är det nu begränsat på den fronten.

Om vi tänker tillbaka på Industridag Östergötland i oktober förra året. Kan landshövdingen reflektera lite över dagen?
Jag tyckte att det var en fantastiskt fin dag. Det här var en period då länets industriföretag gick mycket bra och det var ett stort intresse från målgruppen. Det var roligt att se alla besökare ge sig iväg i bussar ut på företagsbesök och även att se företagens uppställning för att ta emot alla besökare.

Seminariedelen bjöd på duktiga föredragshållare som gav olika perspektiv. Jag tänker bland andra på Ulrika Sultan som talade om Tjejer och Teknik och det som begränsar våra ungdomar idag, men också att vi kan ta bort begränsningarna genom att agera på ett klokt sätt.

Vad var det bästa med dagen?
Det var nog att det var så bra uppslutning med många deltagare. Det skapar förutsättningar för att öka kunskapen om industrin i breda grupper.

Landshövdingen själv åkte med bussen till Swisslog i Boxholm. Fick landshövdingen någon aha-upplevelse på studiebesöket?
Jag slogs av den fantastiska inlevelse och engagemang som företaget visade upp och hur professionellt de tog emot besökarna. Man kände att medarbetarna hade ambitionen att göra riktigt bra presentationer och det gjorde de förtjänstfullt.

Fanns det tillräckligt med tid för att hinna knyta nya kontakter?
Det fanns det absolut. Det var trångt men trivsamt i utställningshallen. Både många besökare och utställare inbjöd till samtal i pauserna.

Om landshövdingen skulle skicka med varför Industridagen är viktig.
I Östergötland anställer industrin fler än de genomsnittligt gör i andra län. Industrin är en viktig faktor för vår välfärd både nu och i framtiden. Vi måste fortsätta att skapa kunskap om industrin för det finns fortfarande en del fördomar. Samverkan med skolan är därför mycket viktig.

Vi har ju ett glädjande besked till alla sponsorer och intressenter! Vill landshövdingen berätta?
Ja, nästa Industridag Östergötland kommer att arrangeras den 19 oktober 2021 i Finspång. Tidpunkten är väl vald och vi är tacksamma för att det inte är hösten 2020 utifrån corona-perspektiv. Vi fortsätter förlägga evenemanget på hösten för då är skolornas möjlighet att delta ofta bättre än på vårterminen.

Finspång är en viktig industriort. Här finns många industriföretag, både stora och mindre. Effekten av industrin i Finspång sprider sig till andra delar i länet och här finns arbetsgivare för många Norrköpingsbor bland annat.

Sedan starten har vi anordnat ett stort event vartannat år. Vad säger landshövdingen, ska vi fortsätta så?
Jag tycker vi ska hålla fast vid konceptet. Ett stort event ställer stora krav på arrangören och vartannat år ger rimliga förutsättningar till ett gott genomförande. Det kan till och med göra att det blir intressantare att prioritera dagen för deltagarna eftersom det dröjer till nästa tillfälle. Med vartannat-år-konceptet hinner vi också utvärdera innan det är dags att köra igen.

Förra Industridagen hade temat hållbarhet. Vad skulle kunna vara ett lämpligt tema nästa gång?
Då tänker jag på det som är aktuellt och vi diskuterar mycket nu. Hur ser framtidens affärsmodeller ut? Hur förändras kunders beteende? Kanske kan vi hitta något tema kring digitalisering utifrån de erfarenheter vi har fått genom corona-krisen. Hur har kreativiteten och förmågan till omställning och att se kundens behov påverkats av covid-19. Det har blivit en renässans för begrepp som resiliens och redundans. Globalisering är också intressant. Nu ser vi hur sammanvävt allting är och börjar det brista i någon ände är det mycket som påverkas.

Tack så mycket för intressanta uppslag!

Till sist, vad skulle landshövdingen svara ett företag som frågar varför man ska engagera sig i Industridag Östergötland?
Vad jag hör när jag träffar företag är att arbetskraftsbrist och kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna. Man vill ha kompetenta och engagerade medarbetare till sitt företag. Industridag Östergötland är ett skyltfönster där man kan tala om att företaget finns och vilka arbeten företaget kan erbjuda. Man får möjlighet att samverka med skolan där framtidens arbetskraft finns.

Jag är stolt över att vi kan genomföra Industridag Östergötland. Vad jag förstår är det ett unikt samarbetskoncept mellan kommuner, skolor, organisationer och företag som vi har skapat.

Vill du läsa mer?