Kategoriarkiv: Pressmeddelanden

Välkommen till Industridag Norrköping!

Datum: 31 januari 2018
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: JohSjö-gruppen,
Zinkgatan 2, 602 23 Norrköping
 
Målgrupp: Lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer på högstadiet i Norrköpings kommuns skolor samt arbetsförmedlare.

Industridag i Norrköping syftar till att skapa kontakt och förståelse mellan skolan och industri- och teknikföretagen. Vi vill visa hur ett modernt industriföretag fungerar och ge möjlighet att träffa unga coola tjejer och killar som trivs med sina utbildnings- och yrkesval.

Industridag i Norrköping är ett lokalt evenemang inom ramen för Industridag Östergötland.
 
Program:
Välkomna till JohSjö
Vad är Industridag Östergötland?
Teknikcollege blir det vi gör tillsammans
Yrkesambassadörer
Fika
Framtidsfrön
Träffa unga medarbetare på JohSjö
Rundvandring i produktionen

Anmälan till: mia.hasselgren-lundberg@skill.se senast 15 januari. Det finns plats för 20 personer så anmäl dig redan idag!

Välkomna!
Thomas Lundell, JohSjö-gruppen
Anders Pantzar, Norrköpings kommun
Mia Hasselgren-Lundberg, Industridag Östergötland

Landshövding Elisabeth Nilsson

Blinddate på slottet

Landshövding Elisabeth Nilsson är initiativtagare till Industridag Östergötland och nu bjuder hon in skolledare och företrädare från engagerade industri- och teknikföretag till en blinddate på slottet den 15 april.

– För att skapa den samverkan mellan skola och företag som vi vill uppnå inom Industridag Östergötland är jag beredd att pröva nya sätt, säger Elisabeth Nilsson.

Under kvällen kommer 25 skolledare främst från högstadieskolorna runt om i regionen att få en företagsledare till bordet. Efter att huvudrätten är uppäten kommer det bli partnerbyte. Förutbestämda frågor kommer hålla samtalet igång och förhoppningen är att nya kontakter skapas som vi sedan kan bygga vidare på under Industridag Östergötlands huvudevent den 23 september.

– Från början lät det givetvis utmanande att bjuda in till en blinddate, men när jag förstod syftet tycker jag att det är ett spännande sätt att öka förståelsen mellan skolan och företagen. Förutsättningarna inom skolan respektive företagen skiljer sig åt och för att skapa långsiktig samverkan behöver vi få en ökad förståelse för varandras utmaningar i vardagen, avslutar Elisabeth Nilsson

Industridag Östergötland 2015 har som syfte att skapa samverkan för att attrahera framtida medarbetare till våra industri- och teknikföretag för att möjliggöra tillväxt. Fortsatt är projektet ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, regionens industri- och teknikföretag, länets kommuner, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Arbetsförmedlingen, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Industrikompetens.

Snart premiär för Industridag 2015

Ungefär en tredjedel av Östergötlands befolkning har sin försörjning direkt från industrin. Samtidigt är det svårt att locka kompetent arbetskraft och allt färre väljer arbeten eller utbildningar inom industrin. Den 26 november 2013 var det dags för Östergötlands första Industridag, ett initiativ från landshövding Elisabeth Nilsson för att ena länets krafter kring industrins möjligheter. Nu två år senare är det dags igen.

Industridag Östergötland är resultatet av en unik samverkan mellan industrin, det privata näringslivet, universitetet, offentliga myndigheter, kommuner och skolväsendet.

– Med gemensamma krafter vill vi visa att vår moderna och intressanta industrisektor erbjuder spännande och utvecklande arbetsuppgifter, säger landshövding Elisabeth Nilsson. De många olika yrkesroller som finns ger stora möjligheter till kreativitet och utveckling, både för akademiker och för de som vill arbeta direkt efter gymnasiet.

Industridagen kommer locka med studiebesök, utställningar, föreläsningar och en avslutande paneldebatt. Moderator för eftermiddagen är ekonomijournalisten Henric Borgström. Företag som medverkar i Industridag är bland andra Toyota Material Handling, Siemens Industrial Turbomachinery, Partnertech, BillerudKorsnäs och Saab. Saab är också Industridagens huvudarrangör tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland.

– Ett konkurrenskraftigt Saab, precis som för all annan industriell verksamhet, bygger på en väl fungerande kompetensförsörjning, säger Jan Germundsson, SAAB. Vi ser det som helt avgörande för både den industriella och individuella utvecklingen att vi kan locka fler personer till de utbildningar som leder till industrin som arbetsgivare. Det är till största delen industrin som står för utveckling, tillväxt och lönsamhet i Sverige.

Media är välkomna till en pressträff inför industridag Östergötland 2015 den 15 april kl. 16:45 på Linköpings slott.

Kickoff inför Industridag Östergötland

Nu sker upptakten inför premiären av Industridag Östergötland. Landshövding Elisabeth Nilsson är initiativtagare till arrangemanget, vars syfte är att stärka industrin i regionen. Under kommande vecka hålls två kickoff- och informationstillfällen för personer från regionens näringsliv, kommuner och skola.

Industridag Östergötland äger rum den 26 november i år. Dagen kommer att bjuda på levande beskrivningar av världsledande företag, industrins utmaningar och anställdas arbetsuppgifter. Syftet är att visa näringens betydelse för regionens tillväxt och att ge en nyanserad bild av dagens moderna industri som arbetsplats.

För att Industridagen ska ha genomslagskraft krävs att länets industriföretag och offentliga aktörer sluter upp. Därför arrangeras två tillfällen för information och kick-off, den 22 januari för verksamma inom regionens näringsliv och kommuner och den 28 januari för verksamma inom skolan.

Ungefär en tredjedel av Östergötlands befolkning har sin försörjning direkt från industrin. Samtidigt är det svårt att locka arbetskraft och allt färre väljer arbeten eller utbildningar inom industrin.

– Genom att sammanföra industrins företrädare, skolans representanter och politiker vid en återkommande mässa, hoppas vi kunna ändra på den ibland omoderna bilden av vad det innebär att arbeta i industrin, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Vi vill visa att där finns attraktiva arbetsplatser med spännande arbetsuppgifter och bra karriärmöjligheter.

En arbetsgrupp bestående av bland annat Länsstyrelsen Östergötland, de större regionala industriföretagen, Industrikompetens och Östsam, planerar arrangemanget. Industridagen innehåller studiebesök på utvalda företag i regionens olika kommuner samt en mässa, seminarier och mingel i samarrangemang med Arbetets museum.

För mer information, kontakta gärna:
Madeleine Söderstedt Sjöberg, planeringsdirektör, tfn: 013-19 65 69, 070-327 62 22

Maria Hedberg