Landshövding Elisabeth Nilsson är initiativtagare till Industridag Östergötland och nu bjuder hon in skolledare och företrädare från engagerade industri- och teknikföretag till en blinddate på slottet den 15 april.

– För att skapa den samverkan mellan skola och företag som vi vill uppnå inom Industridag Östergötland är jag beredd att pröva nya sätt, säger Elisabeth Nilsson.

Under kvällen kommer 25 skolledare främst från högstadieskolorna runt om i regionen att få en företagsledare till bordet. Efter att huvudrätten är uppäten kommer det bli partnerbyte. Förutbestämda frågor kommer hålla samtalet igång och förhoppningen är att nya kontakter skapas som vi sedan kan bygga vidare på under Industridag Östergötlands huvudevent den 23 september.

– Från början lät det givetvis utmanande att bjuda in till en blinddate, men när jag förstod syftet tycker jag att det är ett spännande sätt att öka förståelsen mellan skolan och företagen. Förutsättningarna inom skolan respektive företagen skiljer sig åt och för att skapa långsiktig samverkan behöver vi få en ökad förståelse för varandras utmaningar i vardagen, avslutar Elisabeth Nilsson

Industridag Östergötland 2015 har som syfte att skapa samverkan för att attrahera framtida medarbetare till våra industri- och teknikföretag för att möjliggöra tillväxt. Fortsatt är projektet ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, regionens industri- och teknikföretag, länets kommuner, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Arbetsförmedlingen, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Industrikompetens.