Så här tyckte besökarna – Maria Nord

Vi frågade Maria Nord som är studie- och yrkesvägledare på Alléskolan i Åtvidaberg vad hon tyckte om årets Industridag Östergötland.

Vad tyckte du om dagens program?
Det var ett bra program! Bra blandning av föreläsare, mingel och studiebesök. Det funkade bra med lunch och transporter till och från företagen. Det var också bra att vi fick fikabiljetter med monternamn så man tog sig tid att prata med dem man inte redan känner.

Du var på studiebesök på Cybercom. Vad tyckte du om det?
Först och främst tyckte jag att det var bra att vi inte fick veta i förväg vilket företag vi skulle få besöka. Cybercom var ett intressant företag, vi blev väl bemötta och det var spännande att få se och höra vad de gör.

Vad vill du se mer av ett kommande år?
Fler ungdomar som berättar om sina utbildnings- och yrkesval, det är alltid kul att höra ungdomar berätta! Gärna ungdomar som är mitt uppe i sin utbildning.

Kommer du att ha nytta av det du sett på Industridag Östergötland och hur?
Jag fick ny inspiration till mina samtal med ungdomarna på skolan. Det är så bra att ha skaffat sig en bild av industrin och dess möjligheter. Det är lättare att vara kreativ när man får se och uppleva själv.

Sedan har jag och Sara Algulin som är rektor pratat om att göra en lokal Industridag i Åtvidaberg i början av hösten 2018, för alla lärare på högstadiet på Alléskolan. Det ska innehålla lokala företagsbesök och avslutas med en trevlig after work tillsammans med företagen.

En sista fråga: hur digital är du?
På den 10-gradiga skalan satte jag mig själv på 7-8. Jag tänker på alla information jag kan söka och få, att det är så lätt idag att dela med sig och ta till sig från andra. Jag använder själv t.ex. Instagram och Twitter både privat och i jobbet.

Vill du läsa mer?