Kategoriarkiv: Företag

VIP-visning av Jobbcirkus 7 okt 2013

jobbcrikus_publik

Nu är vernissagen av Jobbcirkus på Arbetets museum avklarad och den första klassen med elever har redan varit på plats för en guidad tur genom utställningen. Eleverna bjuds på en färgsprakande tur där förutfattade meningar ställs på kant och där elevens egna framtidsval sätts i fokus.

Måndagen den 7 okt 2013 bjöds alla företag och organisationer som är och har varit engagerade i Jobbcirkus och Industridag Östergötland in till invigning och en VIP-visning av utställningen. Landshövding Elisabeth Nilsson, Lars ”Laban” Bengtsson från Östsam samt museidirektör Niklas Cserhalmi höll ett gemensamt inledningstal. Bl.a. beskrev Elisabeth vikten av att ha förebilder och att barn och ungdomar får en chans att se vilken vardag som gömmer sig bakom olika yrkestitlar.

Sedan bjöds deltagarna på en inspirationsföreläsning av Robert Kusén. Robert beskrev sin egen resa från sina rockstjärnedrömmar till en skolkande gymnasietid och till sin tid som montör på det som då hade öknamnet ”Apberget” vid Scania i Södertälje. Robert beskrev vidare sin mentala resa från att ha känt sig dum och idiotförklarad till att bli sedd, bekräftad och fått ta ansvar. Robert berättade om kontrasten mellan att vara montör vid motormonteringen till att efter ett par år få ta emot ett stipendium av HM Konungen för ”Ungt Ledarskap”. Det Robert ville skicka med åhörarna var vikten av bra ledarskap och vikten av respekten för människan.

Givetvis bjöds deltagarna på en visning av utställningen också och några av de fem personerna som är porträtterade fanns på plats.

Om du vill ha mer information om Industridag Östergötland är du välkommen att kontakta projektledare Elin Hultman via elin.hultman@industrikompetens.se.

Workshop Industridag 25 september

20130930_workshop

I samband med Östgöta Forum hölls en kombinerad information och workshop inom projektet Industridag Östergötland. Det var en välbesökt tillställning med över 50 deltagare där i stort sett alla de ca 40 engagerade företagen och organisationerna var representerade.

Projektägare Madeleine Söderstedt-Sjöberg från Länsstyrelsen hälsade välkommen och framförde en varm hälsning från landshövding Elisabeth Nilsson. Projektledare Elin Hultman från Industrikompetens fortsatte med att bl.a. beskriva att det under förmiddagen den 26 november kommer anordnas parallella studiebesök hos ca 20 företag. Syftet med studiebesöken är att visa lärare, SYV:are, rektorer och politiker vilka yrken och individer som finns inom industrin idag.

Efter informationen lämnades ordet över till Lejla Gros och Lena Tuffin från Östsam som gav deltagarna insikt i vilka utbildningar som idag kompetensförsörjer industrin. YH-utbildningar med olika inriktningar har blivit en av räddningarna för industrin då antalet elever på de industritekniska utbildningarna blivit färre med åren.

Träffen avslutades med gruppdiskussioner kring hur samarbetet mellan industri och utbildningssystem kan förbättras. Några av slutsatserna från diskussionerna var att industrin behöver förändra mediabilden av sin bransch och att kontakten med skolans elever från industrins sida behöver inledas tidigare än på högstadiet. Dessutom framfördes vikten av att Industridag Östergötland inte bara blir ett event under 2013 utan att det följs upp med återkommande aktiviteter.

Om du vill ha mer information om Industridag Östergötland är du välkommen att kontakta projektledare Elin Hultman via elin.hultman@industrikompetens.se.