Judith Wolst är en av talarna på Industridag Östergötland!

Vad innebär digitaliseringen? Vi samlas kring en gemensam begreppsbild, med bland annat de tre delarna: ”Tekniken, människan och samhället”. Vi tittar närmare på hur tekniken som grund förändrar människors beteenden och förväntningar – och i nästa steg också påverkar samhället. Vi får också en genomgång av aktuella teknologier och begrepp som det pratas mycket om […]