Stafettpinnarna

Vid rundabordsdiskussionerna vid Industridag den 23 september 2015 lämnade varje ”kommunbord” in en åtgärdslista i en stafettpinne. Den 28 januari träffades representanter från kommunerna hos landshövding Elisabeth Nilsson för att delge varandra vad man genomfört hittills. Här är ett axplock av aktiviteter: i Linköping ger man ut en tidning 4 gånger per år för att […]