Stafettpinnarna

Vid rundabordsdiskussionerna vid Industridag den 23 september 2015 lämnade varje ”kommunbord” in en åtgärdslista i en stafettpinne. Den 28 januari träffades representanter från kommunerna hos landshövding Elisabeth Nilsson för att delge varandra vad man genomfört hittills.

Här är ett axplock av aktiviteter: i Linköping ger man ut en tidning 4 gånger per år för att sprida kunskap och porträtt. I Norrköping har Studie- och yrkesvägledarna månadsmöten på näringslivskontoret varje månad. I Boxholm har man infört kompetensbytardagar och bjuder in till skolan varje fredag. Kinda jobbar för att få in språk och SFI i sina yrkesutbildningar. I Motala har Tillväxt Motala startat branschråd för Industri och tillverkning. Scanfil och skolan i Åtvidaberg samverkar för studiebesök à la Industridag, och man har också startat projekt i förskolan kring teknik. I Finspång har Teknikcollege fått i uppdrag att jobba med grundskolan för att öka intresset för teknik. I Söderköping planerar man tjejkväll för årskurs 8, och Luvata har träffar med årskurs 4-5 för labbar i företagsmiljö. Scanfil i Åtvidaberg har varit i Mjölbys lärare och hållit en inspirationsföreläsning.

Industridag Östergötland har varit en god katalysator för både samarbeten, aktiviteter, utbyte av erfarenheter och nätverkande både i och mellan kommunerna.

Vill du läsa mer?