Kick-off Industridag Östergötland

Torsdagen den 16 november träffades närmare 50 inbjudna gäster på slottet i Linköping för att starta upp Industridagåret tillsammans. Landshövding Carl Fredrik Graf inledde programmet och pratade bland annat om huvudsyftet med konceptet Industridag. För att möta utmaningar, skapa förutsättningar för ett gott företagande och en blomstrande industri behöver vi arbeta tillsammans. Det är genom samverkan med […]

Industridagåret är igång!

Onsdagen den 8 november genomfördes lokal Industridag i Motala ”Intressant att se vilken enorm leveranskapacitet företaget har.” Deltagare Onsdagen den 8 november samlades ett 30-tal deltagare på Mixum i Motala. Arrangörer för eftermiddagen var Industridag Östergötland, Motala kommun och Mixum. Inledningsvis fick deltagarna en inblick i Industridag Östergötland och industriåret. Sedan lyftes samverkansarbetet inom Teknikcollege […]