månadsarkiv: oktober 2016

Yrkesambassadörer

Industridag Östergötland har hela tiden haft några av industrins unga medarbetare som ambassadörer, både på film, i text och bild och på scenen. Vi tror att de som bäst kan förmedla intressanta tekniska utbildningar och spännande yrken i industrin är unga coola tjejer och killar som trivs med sina yrkesval. Nu håller vi på att bygga upp en bank av yrkesambassadörer som kan användas som inspiration för studie- och yrkesvägledare, lärare, arbetsförmedlare, föräldrar och elever.

Genom ett samarbete med Industrikompetens och Teknikcollege kommer vi snart att lansera ”Veckans yrkesambassadör” här på industridag.se

Sommarmingel på Slottet

Deltagarna vid Industridag Östergötland 2015 bjöds in till ett sommarmingel i slottsträdgården hos landshövding Elisabeth Nilsson den 16 juni. Detta för att fortsätta att skapa möten mellan företrädare från skolan, Arbetsförmedlingen och de industri- och teknikföretag som står bakom projektet.

Under minglet anordnades en speed-date med 60 deltagare där hälften kom från industri- och teknikföretag och den andra hälften från skolan och arbetsförmedlingen. Dessutom fick deltagarna lite aktuell information om några av de initiativ som Industridag samarbetar med: UF, Jobbcirkus, Framtidsfrön och Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Trots regnet var stämningen hög och det var både ett trevligt sätt och en härlig plats att utbyta erfarenheter och idéer samt lära känna nya människor under trevliga former.

Stafettpinnarna

Vid rundabordsdiskussionerna vid Industridag den 23 september 2015 lämnade varje ”kommunbord” in en åtgärdslista i en stafettpinne. Den 28 januari träffades representanter från kommunerna hos landshövding Elisabeth Nilsson för att delge varandra vad man genomfört hittills.

Här är ett axplock av aktiviteter: i Linköping ger man ut en tidning 4 gånger per år för att sprida kunskap och porträtt. I Norrköping har Studie- och yrkesvägledarna månadsmöten på näringslivskontoret varje månad. I Boxholm har man infört kompetensbytardagar och bjuder in till skolan varje fredag. Kinda jobbar för att få in språk och SFI i sina yrkesutbildningar. I Motala har Tillväxt Motala startat branschråd för Industri och tillverkning. Scanfil och skolan i Åtvidaberg samverkar för studiebesök à la Industridag, och man har också startat projekt i förskolan kring teknik. I Finspång har Teknikcollege fått i uppdrag att jobba med grundskolan för att öka intresset för teknik. I Söderköping planerar man tjejkväll för årskurs 8, och Luvata har träffar med årskurs 4-5 för labbar i företagsmiljö. Scanfil i Åtvidaberg har varit i Mjölbys lärare och hållit en inspirationsföreläsning.

Industridag Östergötland har varit en god katalysator för både samarbeten, aktiviteter, utbyte av erfarenheter och nätverkande både i och mellan kommunerna.

Ny projektledare

Elin Hultman, nu vice vd på Industrikompetens, som varit en hängiven projektledare sedan starten har lämnat över till kollegan Mia Hasselgren-Lundberg. Mia är affärsområdeschef för Kompetens, det vill säga ägarnas kompetenssatsningar för framtiden, och dessutom processledare för Teknikcollege Östergötland. ”Industridag Östergötland är ett spännande initiativ med samma mål och syfte som Teknikcollege, nämligen att samverka för att attrahera framtida medarbetare till våra industri- och teknikföretag för att möjliggöra tillväxt. Jag ser synergieffekter mellan initiativen och är stolt över att ha fått förtroendet att projektleda Industridag Östergötland,” säger Mia Hasselgren-Lundberg.

Elin Hultman fortsätter sitt engagemang genom att ingå i referensgruppen för Industridag Östergötland.