Peter Holmsten: Detta är ingen quickfix

Industridag Östergötland genomfördes den 23 september och rullar nu projektet vidare med fler mindre event med inriktning på studiebesök under november. Det finns platser kvar så anmäla dig gärna via www.industridag.se/boka-event. I januari 2016 kommer projektet bjuda in till återsamling för att kolla av hur arbetet med de kommunvisa aktiviteterna som bestämdes den 23 september […]