Peter Holmsten: Detta är ingen quickfix

Industridag Östergötland genomfördes den 23 september och rullar nu projektet vidare med fler mindre event med inriktning på studiebesök under november. Det finns platser kvar så anmäla dig gärna via www.industridag.se/boka-event.

I januari 2016 kommer projektet bjuda in till återsamling för att kolla av hur arbetet med de kommunvisa aktiviteterna som bestämdes den 23 september fortgår. Dessutom har vi intervjuat ett antal personer inför och efter Industridag för att få ännu fler perspektiv. Möt Peter Holmsten och läs om hans slutsatser kring matchning, kompetensförsörjning och behov av samverkan;


”Värdefullt, men ingen quickfix”
Peter Holmsten är chef för arbetsförmedlingarna i Linköping, Kinda, Åtvidaberg och Ydre. Han ser många möjligheter för hur industrin skulle kunna locka fler unga, men han använder också ord som träget arbete och trögrörligt när han beskriver situationen.

Inför Industridag 2015 berättar Peter Holmsten att industrin har en stor utmaning i att profilera sig som en framtidsbransch. Inte för att det skulle vara något fel på branschen, utan snarare för att det finns många frågor att besvara för att lyckas. Han säger sig ha en bra bild av industrin och är väl insatt i fördomarna branschen dras med.

”De flesta har en bild av vad det innebär att jobba i butik, inom vården eller som lärare. Många yrken har vi en uppfattning om och den brukar stämma rätt bra överens med verkligheten. Så är det inte med industrin. Den finns inte ute i samhället på samma sätt. Där har branschen en tydlig utmaning att marknadsföra och visa upp sig.”

Kompetensbrist, men bara delvis
Att det skulle vara arbetskraftsbrist, som industrin påstår, håller han bara delvis med om. ”Jag kan känna att industrin pratar om olika former av arbetskraftsbrist. Att det skulle vara svårt att hitta personal. Men jag tror att vi redan i dag har en hel del kandidater som skulle vara klart aktuella för att arbeta inom industrin.”

Anledningen till att de här personerna inte redan arbetar inom industrin handlar om matchningsarbetet, menar Peter Holmsten.

”Om vi pratar om högkvalificerade tjänster kan det vara så att kompetenserna inte finns. Om vi däremot pratar om relativt enkla verkstadsarbeten, då har vi personer hos oss som kan fixa det. Det är jag ganska säker på. Med rätt kompetensutveckling och samarbete med företagen kan vi fixa det uppdraget.”

Vi behöver kunna tala för varan
Samtidigt som Peter menar att industrin måste öppna upp sig – och visa hur den fungerar för att locka till sig rätt människor – har även Arbetsförmedlingen ett ansvar.

”Vi behöver kunna tala för varan och peka på hur det faktiskt är, inte hur vi tror att det är. Därför är det bra om arbetsförmedlarna gör ännu fler besök på företagen. Rent allmänt tror jag det finns många förutfattade meningar i samhället om vad industrin är och inte är.”

Peter Holmsten menar att Industridag hjälper till att skapa en mer rättvis bild av branschen. Kollegorna han hade med sig beskrev i efterhand dagen som värdefull. ”Industridag är ett väldigt spännande och bra initiativ. Det kändes som vi tog några steg mot att industrin och skolan ska närma sig varandra. Under eftermiddagen pratade vi kompetensförsörjning och industrins framtida behov.”

Även om han ser många fördelar med dagen säger han också att den inte är någon quickfix. ”Det här handlar om träget arbete, som de flesta vet kan vara lite trögrörligt emellanåt. För att snabba på saker vill jag uppmana industriföretagen att höra av sig till oss med sina behov. Vi kan snabbt avgöra om vi har den specifika kompetens de söker.”

Han avslutar intervjun med att säga att det ska bli spännande att se vilka lokala aktiviteter som görs fram till uppföljningen i januari.

Vill du läsa mer?