VD eller utbildningsdirektör: Samma uppdrag eller helt olika?

Hur stor är skillnaden mellan att vara VD för ett större industriföretag och att vara utbildningsdirektör i en stor kommun? Är egentligen uppdraget detsamma; att utveckla verksamheten och medarbetarna? Eller gör skillnader i utmaningar och beslutsvägar att uppdraget blir väsensskilt? Detta vill vi inom projekt Industridag 2015 få svaret på. Under två halvdagar kommer Partnertechs […]