VD eller utbildningsdirektör: Samma uppdrag eller helt olika?

Hur stor är skillnaden mellan att vara VD för ett större industriföretag och att vara utbildningsdirektör i en stor kommun? Är egentligen uppdraget detsamma; att utveckla verksamheten och medarbetarna? Eller gör skillnader i utmaningar och beslutsvägar att uppdraget blir väsensskilt? Detta vill vi inom projekt Industridag 2015 få svaret på.

Under två halvdagar kommer Partnertechs VD, Kristoffer Asklöv, att byta jobb med utbildningsdirektören i Linköpings kommun, Lars Rehnberg. Kristoffer kommer under förmiddagen den 1 juni att vara utbildningsdirektör i Linköping och Lars kommer träda in som VD på Partnertech under eftermiddag den 2 juni.

– Att det kom ett pressmeddelande i veckan  om att den börsnoterade koncernen Partnertech förvärvas av ett finskt bolag har inte påverkat planeringen av jobswappen. Däremot kommer Lars kastas in i ett hetare läge mot vad som annars varit fallet, säger Elin Hultman projektledare för Industridag.

Så här säger Lars Rehnberg om hans förväntningar på hans korta VD-uppdrag;
– Det är viktigt att vi ökar förståelse för varandras förutsättningar kopplat till de gemensamma utmaningar som vi har. Nästan alla sektorer inom arbetslivet har kompetensförsörjning högst på agendan och vi behöver alla hjälpa till att synliggöra framtidens många intressanta yrken för de unga. Ska det bli verklighet måste vi på alla nivåer öppna upp för kontakter och samverkan mellan skola och arbetsliv. Att jag får insikt om Kristoffers uppdrag och verksamhet vidgar mitt perspektiv.

Så här säger Kristoffer Asklöv om hans förväntningar på att testa att vara utbildningsdirektör;
– Resultatet av det som skolan producerar är helt avgörande för vårt bolags konkurrenskraft, både nu och i framtiden. Vi är redan idag djupt involverade i att säkra upp vår framtida kompetens genom bland annat ordförandeskap i Teknikcollege. Att få möjlighet att komma innanför skalet på den högsta skolledningen i Linköpings kommun är ett tillfälle jag bara inte kan missa. Jag har stora förväntningar på att få en ökad förståelse för hur skolan styrs och de skillnader som finns mellan skolan och industrin – men jag tror också att jag kommer nå en insikt i att jag och Lars förmodligen har många likheter i vår vardag.

Självklart kommer projekt Industridag återkomma med Lars Rehnbergs och Kristoffer Asklövs reflektioner efter genomförd jobswap, bl.a. den 23 september då huvudeventet går av stalpeln.

På bilden: Lars Rehnberg, utbildningsdirektör i Linköpings kommun och Kristoffer Asköv, VD Partnertech

Vill du läsa mer?