Tjejer och Teknik på Industridag Östergötland

Ett av de valbara seminarierna på eftermiddagen leds av Ulrika Sultan och handlar om Tjejer och Teknik.
Ulrika är doktorand i teknikens didaktik på Linköpings Universitet och forskar om flickors teknikintresse. Hon är också tekniklärarutbildare på Örebro Universitet.

Vad betyder hållbarhet för dig Ulrika?
”Hållbarhet kan uppnås när våra elever ges möjligheten att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför. Den möjligheten ges bland annat via kunskap, utbildning och att våra industrier och infrastrukturer görs mer inkluderande. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar.”
Ulrika är också redaktör för Teknikföretagens bok ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”. Boken är tänkt som inspiration för tekniklärare och intresserade får ett exemplar under dagen.

Vill du läsa mer?