Så här tyckte besökarna – Anna Lövheim

En av organisationerna som sponsrar Industridag Östergötland är Östsvenska Handelskommaren. Vi frågade Anna Lövheim som är näringspolitisk chef vad hon tyckte om dagen.

Varför stödjer Östsvenska Handelskammaren Industridag Östergötland?
Vi ser att våra medlemsföretag inom industrin har behov av att säkra sin kompetensförsörjning på olika sätt. Då är det bra att samla representanter från skolor och företag och skapa förståelse från båda håll. Som regional aktör med många medlemmar vill vi vara en del av detta initiativ.

Vad tyckte du om dagens program?
Som helhet roligt och bra. Att börja med ett teoretiskt avsnitt, sen åka ut på studiebesök och komma tillbaka för en avslutande del var ett härligt upplägg. Moderatorerna var duktiga och det var intressanta faktiska exempel. Inspirationsföreläsningarna var bra var för sig men kanske lite för lika varann.

Du var på studiebesök på Saab. Vad tyckte du om det?
Det var ett jättebra besök. Saab är ett spännande företag och de visade tydligt hur bred verksamhet de har. Vi fick se både utbildningsverksamhet, tillverkning och flygprov. De var också duktiga på att lyfta fram flera perspektiv:
Jämställdhet genom att lyfta fram kvinnliga förebilder. Slå hål på myten om industrin som gammaldags, här var det hightech! Att det finns sådant som är viktigare än formell utbildning, t.ex. viljan att göra något bra, att vara nyfiken, att vilja lära nytt, att våga prova.

Jag slogs av att de vi fick träffa var stolta över att jobba på Saab och att det finns goda utvecklingsmöjligheter, bland annat chans att få jobba utomlands ett tag.

Vad vill du se mer av ett kommande år?
Vi kanske skulle göra ett stort hopp in i framtiden? Morgondagens industri, hur ser den ut, hur kommer den att utvecklas? Hur skulle ett helt nyskapat industriföretag se ut som inte har en lång historia i bagaget?
Eller ett andra spår, ”industrins ekosystem”. För att få upp ögonen för alla underleverantörer och mindre aktörer som servar industrin med sitt kunnande.
Eller ett tredje spår, kopplingen mellan industrin och forskningen …

Vi vet att industrin behöver fler medarbetare än de som skolan utbildar idag. Har du någon idé om hur vi ska göra för att industrin ska få den kompetens som behövs?
Jag tycker att vi behöver jobba för att attrahera fler vuxna också och göra arbetsplatserna attraktiva och tillgängliga för alla, jag tänker till exempel på invandrare, nyanlända och andra vuxna som kan vilja eller behöva välja andra inriktningar i arbetslivet.

Tack för de tipsen Anna. En sista fråga: hur digital är du?
Jag ingår som alla andra i den digitala vågen som sköljer över oss. Jag vill gärna hänga med, men inser att det finns mycket kvar att lära. Jag tar till mig det som förenklar min vardag och ger mervärde för mig. Vi måste fortsätta medvetandegöra hur stor den här förändringen är!

Vill du läsa mer?