20130930_workshop

I samband med Östgöta Forum hölls en kombinerad information och workshop inom projektet Industridag Östergötland. Det var en välbesökt tillställning med över 50 deltagare där i stort sett alla de ca 40 engagerade företagen och organisationerna var representerade.

Projektägare Madeleine Söderstedt-Sjöberg från Länsstyrelsen hälsade välkommen och framförde en varm hälsning från landshövding Elisabeth Nilsson. Projektledare Elin Hultman från Industrikompetens fortsatte med att bl.a. beskriva att det under förmiddagen den 26 november kommer anordnas parallella studiebesök hos ca 20 företag. Syftet med studiebesöken är att visa lärare, SYV:are, rektorer och politiker vilka yrken och individer som finns inom industrin idag.

Efter informationen lämnades ordet över till Lejla Gros och Lena Tuffin från Östsam som gav deltagarna insikt i vilka utbildningar som idag kompetensförsörjer industrin. YH-utbildningar med olika inriktningar har blivit en av räddningarna för industrin då antalet elever på de industritekniska utbildningarna blivit färre med åren.

Träffen avslutades med gruppdiskussioner kring hur samarbetet mellan industri och utbildningssystem kan förbättras. Några av slutsatserna från diskussionerna var att industrin behöver förändra mediabilden av sin bransch och att kontakten med skolans elever från industrins sida behöver inledas tidigare än på högstadiet. Dessutom framfördes vikten av att Industridag Östergötland inte bara blir ett event under 2013 utan att det följs upp med återkommande aktiviteter.

Om du vill ha mer information om Industridag Östergötland är du välkommen att kontakta projektledare Elin Hultman via elin.hultman@industrikompetens.se.