Plaståtervinning i fokus på lokal Industridag i Motala

Mellan de stora eventen finns det möjlighet att bjuda in till lokala Industridagar.

I Motala har det blivit tradition att arrangera en lokal Industridag i East Sweden Innovation Week. I år var det fjärde gången och vi besökte Svensk Plaståtervinning. Ett 25-tal besökare kom varav många studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer och vi fick en intressant genomgång av företagets korta historia av Karin Petersson (de startade i januari 2019) och fick även träffa flera medarbetare och höra vad de gör på jobbet. Efter rundvandring i lokalerna där plasten sorteras berättade Anna Wallin om Framtidsfröns arbete med innovation i grundskolan och Suzanne Möller gav oss senaste nytt om Unga TIO och Tusen timmar design. Henrik Sävmo, rektor på Platengymnasiet berättade om att Teknikprogrammet nu är Teknikcollegecertifierat och hur man tänker fortsätta utveckla programmet tillsammans med intresserade företag. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som delas ut av Industrirådet.

Petra Schendel, designlärare på Teknikprogrammet tyckte att det var Intressant att höra om företaget, om dess uppstart och rekryteringsprocess, verksamhet idag och framtidsplaner.

”Speciellt intressant att de har en utvecklingsingenjör som jobbar direkt mot producenterna med hur förpackningarna kan formges för att underlätta återvinning. Fantastiskt att de är så positiva till samarbete med skolan, både företagets verksamhet och deras ambition att främja innovation och information inom området är en tillgång i flera av kurserna i Designinriktningen”, säger Petra.

Tack Svensk Plaståtervinning och alla andra medverkande för en intressant eftermiddag!
www.svenskplastatervinning.se
www.framtidsfron.se
www.ungatio.se
www.teknikcollege.se

Vill du läsa mer?