I väntan på Industridag

Över 40 intresserade samlades på Saabs Flight Deck tidigt på morgonen den 7 september för ett frukostmingel. Efter en god frukost hälsade Jan Germundsson, Saab alla välkomna och Elisabeth Nilsson, landshövding inledde med en historisk tillbakablick. Hon berättade också att det goda samarbetet möjliggjort att vi får den nationella Industridagen till Linköping den 5 februari 2018.

Sedan följde i rask takt flera korta inspel på temat kompetensförsörjning och goda initiativ. Lejla Gros, Region Östergötland pratade om Kompetensutmaningen. Karin Nyman, Linköpings kommun och Siv Silverhem, Saab berättade om det nya lärlingsprogram man startat tillsammans för att få nya medarbetare till bland annat Plåtverkstaden. Sara Algulin, rektor på Alléskolan berättade om hur man jobbar med företagsorientering för eleverna i Åtvidaberg. Anette Tilly och Jacob Moros från Framtidsfrön visade hur man kan göra virtuella företagsbesök i 360 grader. Sara Gernandt från Arbetsförmedlingen gav goda exempel på hur man samarbetar med företagen. Till sist visade Mia Hasselgren-Lundberg, projektledare för Industridag Östergötland, lite om innehållet i årets huvudevent den 19 oktober. Inom någon vecka går det att anmäla sig!

Tack Saab för ett mycket välorganiserat event!

Vill du läsa mer?