Framtidsfrön, Siemens Energy och skolbarn

Ett av de valbara seminarierna på årets Industridag handlade om ett samarbete mellan Framtidsfrön och Siemens Energy där skolklasser fått ett uppdrag från Siemens Energy om att skapa energi på ett hållbart sätt för framtidens behov. Arbetstiteln på uppdraget var: Hur genereras framtidens energi? Eleverna fick fundera kring frågor om hur deras vardag ser ut samt föreställa sig hur den skulle vara utan el? Slutligen fick eleverna reflektera kring frågan om hur de kunde skapa den energi de behöver under sin vardag. Under projektets gång producerades en film som vi nu är glada att få visa! Vill du veta mer om Framtidsfrön, se www.framtidsfron.se

Vill du läsa mer?