Arkiv

Workshop FramtidsFrön

Välkomna till en workshop som Industridag 2015 arrangerar tillsammans med Framtidsfrön!

När: 29 april kl 9-12:30 Inkl avslutande lunch
Var: I Framtidsfröns lokaler på Ågatan 9 i Linköping
Hur: Kom som du är och brainstorma fram skoluppgifter
Målgrupp: Industridags engagerade företag och organisationer. Max en deltagare från varje företag/organisation.

Syfte med workshopen är att tillsammans formulera verklighetsförankrade skoluppgifter som kan användas i klassrummen runt om i Östergötlands mellan- och högstadieskolor genom FramtidsFröns verksamhet.

Oavsett om du till vardags jobbar med datorer, konstruktioner, underleverantörer eller personalärenden tror vi att du har mycket att tillföra. Det viktigaste är att du har en vilja att bidra till att lärarna ska få en ökad verklighetskoppling i undervisningen och att eleverna därigenom får en ökad arbetsmarknadskunskap.

Anmäl dig till workshopen genom ett mail till;
anette.tilly@framtidsfron.se