Alexander Lönn, Softwareingenjör – Swisslog


Hör Alexander Lönn, Softwareingenjör – Swisslog berätta om vägen till sitt yrkesval.