Dagsarkiv: 12 oktober, 2022

Maria Välitalo

Hållbarhet i fokus

Toyota Material Handling har engagerat sig i Industridag Östergötland sedan starten 2013. Maria Välitalo har arbetat på Toyota Material Handling i Mjölby lika länge och är Sustainability Manager.

Hej Maria! Hur kommer det sig att du fastnade för att arbeta med miljöfrågor?
– Jag har HR-bakgrund och har arbetat som HR Business Partner inom industrin. Jag har hela tiden varit intresserad av arbetsmiljö för om man arbetar med dessa frågor får man så mycket på köpet. När jag började på Toyota Material Handling fanns en arbetsmiljögrupp. Jag blev jättenyfiken och bokade ett möte med dem. Sen dess har jag jobbar med arbetsmiljöfrågorna. Så småningom kom även frågorna om yttre miljö. För tre år sedan sökte jag jobbet som Sustainability Manager och fick jobbet. Det är en av styrkorna med Toyota Material Handling, att man lyfter sina medarbetare internt!

Är det fler än du som arbetar med miljöfrågorna?
– Jag har sju medarbetare, dels på avdelningen för yttre miljö som arbetar med all myndighetskommunikation, dels de som arbetar med arbetsmiljö. Där handlar det om att uppfylla lagkrav och föra dialog med myndigheter, bland andra Arbetsmiljöverket. Men vi jobbar också mycket förebyggande och med förbättringsåtgärder i en PDCA-cykel (Plan-Do-Check-Act).
Toyota Material Handling har flera ISO-certifieringar: arbetsmiljö, miljö, energi och kvalitet. Energi tog vi tag i 2020, mitt under brinnande pandemi. Idag ser vi att det ger oss många fördelar. Vi är tydliga i vår målsättning och vi arbetar med optimering av vår energianvändning.

Berätta lite om hur ni medverkar till att förbättra världen.
– År 2019 hade vi biogasprojektet, ”Project Zero”. Då bytte vi ut all gasol mot biogas och idag driver vi våra målerier på närproducerad biogas i samverkan med Svensk Biogas. Tekniska Verken köpte en bit mark nära oss och placerade sin biogasanläggning där och vi har en ledning direkt in till vår anläggning. Dessutom kan man tanka fordon där.

– Om man tittar på våra produkter och vår tillverkning så är alla truckar vi tillverkar i Mjölby eltruckar. Vi samarbetar med andra företag i regionen, till exempel Arbetsmiljömedicin för att förbättra arbetsmiljön. Svetsningen avger svetsrök och vi arbetar ständigt med de risker som våra svetsare utsätts för.

På Toyota är ni 3000 medarbetare. Hur delaktiga är personalen i miljöarbetet?
– Vi följer upp och uppdaterar våra miljömål årsvis och ser till att hålla alla informerade. Men inte bara det, vi håller workshops och alla medarbetare är välkomna att skicka in idéer och förbättringsförslag. Under en workshop vad det någon som sa: Ska vi inte ha en äng på området och göra något för den biologiska mångfalden? Och då anlade vi en äng! Det är viktigt att det finns möjlighet att vara med och påverka och det är också roligt att visa våra besökare.

Jag vill också nämna att jag är glad över engagemanget från våra ägare. De har förväntningar på oss, både när det gäller yttre miljö och arbetsmiljö.

Hur ser du på framtiden?
– Vi behöver göra mer! Det är möjligt att förändra till det bättre och många arbetar för att driva på förändringar. Vi behöver dock snabba på processerna i samhället, positiva förändringar behöver få en snabbare tillståndsprocess till exempel.

– Miljöfrågorna är viktiga för vår kompetensförsörjning. Idag vill man arbeta på ett företag med goda värderingar och ett bra miljöarbete!

Tack Maria! Den som vill veta mer om hur Toyota Material Handling medverkar till att förbättra världen kan besöka deras monter på Industridagen i Finspång den 14 oktober!

Toyota Material Handling
Utvecklar och producerar materialhanteringslösningar
3000 anställda i Mjölby
Viktiga kompetenser hos oss: Svetsare, mjukvaruutvecklare, truckförare, mekanikkonstruktörer, Inköpare, projektledare och många fler.
Varför ska man jobba hos oss? Vi erbjuder utvecklande och engagerade tjänster där våra medarbetare kan göra en skillnad för att göra logistikbranschen mer hållbar.
Vårt produktutbud går från trotjänare som manuella handtruckar till förarlösa fordon och innovativa energilösningar. Vi producerar cirka 80 000 eltruckar per år i vår koldioxidneutrala fabrik.
Vår vision är att vara världsledande inom materialhantering och göra logistikbranschen mer hållbar. För att vi ska lyckas med våra mål behöver vi anställa fler kompetenta och engagerade medarbetare med rätt utbildningsbakgrund.