Dagsarkiv: 12 juni, 2020

Stort intresse för Industridag Östergötland i Finspång

Ett stort arrangemang som Industridag Östergötland kräver både tid och engagemang från kommunens sida och dessutom tillhandahållande av en lämplig lokal för minst 200 deltagare. Ulrika Jeansson kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat, samt Johan Malmberg kommundirektör i Finspångs kommun har lovat ställa upp med allt detta inför nästa Industridag den 19 oktober 2021.

Vad betyder det att få arrangera Industridag i Finspång?
Johan: Äntligen! För oss känns det som om Industridagen kommer hem. Finspång är Östergötlands största industrikommun i förhållande till folkmängd. Curt Nicolin gymnasiet och de företag som finns i kommunen ger rätt förutsättningar med en god samverkan och det vill vi gärna visa upp.

Vill ni berätta lite om industrin i Finspång?
Ulrika: Industriföretag och deras framgång är en förutsättning för Finspångs positiva utveckling. Det är också många som pendlar in till kommunen från övriga länet. Vi har en stor bredd från relativt enkla jobb till spetskompetens. I botten finns en lång historia av stark brukstradition som finns kvar än idag och samtidigt pågår ständigt en omstrukturering och teknikutveckling för att följa med i tiden. Här finns framtidstro!

Johan: Industrin finns geografiskt i hela kommunen, bland annat i Lämneå och Hävla och i centralorten Finspång. Flera av de små företagen växer, de vågar satsa. Många av de företagsetableringar som görs i Finspång kommer från industrin som plockar in nya delar i verksamheten eller utökar sin verksamhet. Det kan bero på att det finns grundkompetens och bra utbildningar. I kommunen finns minst 4000 industrijobb där Siemens står för den största andelen.

Förra Industridagen hade temat Hållbarhet. Vad skulle kunna vara ett lämpligt innehåll för dagen nästa gång?
Ulrika: Hållbarhet och kompetensförsörjning är alltid aktuellt. Vi vill förstås visa upp CNG och det goda samarbetet med företagen. Vätgasanläggningen på Siemens är mycket spännande. KL Industri har utökat sin verksamhet och gör nu sina betongfundament i Finspång, det är också intressant för att nämna några av alla spännande företag. Fortsatt jakt på kompetens i de högteknologiska yrkena ­ Kompetensförsörjning kan man prata om hur länge som helst.

Målgruppen för Industridag är de vuxna i skolvärlden. Vad tycker ni om det?
Ulrika: Det är ett bra upplägg att vända sig till vuxna i skolan och det är viktigt att även få med arbetsförmedlarna. Alla vi behöver förstå den moderna industrin för att förmedla rätt bild till ungdomarna och även till vuxna som är beredda att vidareutbilda sig eller byta bana i livet.

Johan: Genusaspekter är viktigt att arbeta med vilket CNG också gör. Här i Finspång vill vi också peka på industrins koppling till vuxenutbildning. Vi har under några år haft riktade industriutbildningar för utlandsfödda med goda resultat. Vi kan då nyttja skolans lokaler som oftast står tomma under kvällstid. Industrin behöver mångfald. Vi har tidigare haft mycket arbetskraftsinvandring både i Finspång och hela landet så det är inte något nytt egentligen. Det finns många goda exempel på värdet av internationalisering när personer med utländsk bakgrund kunnat öppna upp nya marknader.

Ulrika: Vi tycker att det är viktigt att lärare på alla nivåer och i alla ämnen deltar på Industridag Östergötland. Så hur kan vi nå lärare i samhällsvetenskapliga ämnen? Kanske genom att beskriva industrin i en bredare kontext? Allt i en industri är inte teknik, det är också viktigt med språk, samhällskunskap och internationalisering till exempel. Klassmentorer har en viktig roll, de vill vi också bjuda in. De följer sina elever under en längre tid och känner dem bäst.

Föräldrarna har stor påverkan på ungdomarnas gymnasieval. Hur ska vi nå dem?
Johan: Företagen är mycket duktiga på att bjuda in till öppet hus och lokala mässor. De visar gärna upp det som är modernt och har spets.

Ulrika: En sak som jag funderat på är: Hur kan vi få ungdomar med olika bakgrund att välja mer efter egna förutsättningar, där intressanta jobb och utvecklingsmöjligheter finns, istället för att göra mer traditionella val? I dessa frågor behöver vi involvera föräldrarna.

Industridag Östergötland är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, alla kommuner, Region Östergötland, ett flertal organisationer och företag. Hur ser ni på det från ert håll?
Johan: Det är nödvändigt med bred samverkan för kompetensförsörjning som är en gemensam fråga för samtliga dessa organisationer. Vi ser länet som ett arbetsmarknadsområde där kommunerna behöver samarbeta än mer.

Ulrika: Vi tycker att det saknas en nationell strategi och opinionsbildning för industrin. Vi i Östergötland borde också prata mer om industrin. Vi är ett industrilän och vi sitter på något som är mycket starkt som vi behöver bygga vidare på. Tänk på att industrin också genererar många kringtjänster och därmed andra jobb. Finspång deltar i ett industrinätverk med andra industrikommuner i landet för att vara med också lyfta dessa frågor.


Apropå nationell strategi, det kanske finns någon nationell gäst som ni skulle vilja att vi bjuder in till Industridagen 2021?
Johan: Ja, absolut! En företrädare som förstår utmaningarna i industrin. Företagen är intresserade av att möta beslutsfattare. Det är viktigt för att förändra bilden av industrin och bygga opinion kring vår kompetensförsörjning. Industrin har en viktig roll i att lösa strukturomvandlingen. Vi föreslår att vi bjuder in en ansvarig politiker på ministernivå.

Vad ser ni är den viktigaste anledningen till att vi ska ha en Industridag i Östergötland?
Johan: Vi är ett län med stor andel industrijobb vilket ger både utveckling och tillväxt. Vi behöver förändra bilden och visa att industrin arbetar hållbart ur alla aspekter och tillverkar bra produkter. Industrin erbjuder många möjligheter att se världen, arbeta med människor och få nya intryck.

Ulrika: Jag hade en vigsel en fredag lunch. Det var en tysk och en kines som gifte sig och gästerna var deras kollegor från avdelningen. Av dessa var det endast två som pratade svenska! Industrin är verkligen internationell.

Varför ska man komma på Industridag Östergötland 2021 i Finspång?
Johan: För att få se både spets och bredd i industrin. Vi kan visa upp en industriort med både historia och ny teknologi. Vi kan visa vår goda samverkan mellan skolan och näringslivet men också mellan kommunen och näringslivet.

Ulrika: Välkomna hit för att se industri i en häftig miljö! Jag kan inte låta bli att nämna Siemens vätgasprojekt som är nationellt unikt! Här handlar det både om kretslopp och ny utveckling och inte minst samarbete med både nationella och internationella universitet.