Välkommen till Industridag Norrköping!

Datum: 31 januari 2018 Tid: 13.00 – 16.00 Plats: JohSjö-gruppen, Zinkgatan 2, 602 23 Norrköping   Målgrupp: Lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer på högstadiet i Norrköpings kommuns skolor samt arbetsförmedlare. Industridag i Norrköping syftar till att skapa kontakt och förståelse mellan skolan och industri- och teknikföretagen. Vi vill visa hur ett modernt industriföretag fungerar […]