Sommarmingel på Slottet

Deltagarna vid Industridag Östergötland 2015 bjöds in till ett sommarmingel i slottsträdgården hos landshövding Elisabeth Nilsson den 16 juni. Detta för att fortsätta att skapa möten mellan företrädare från skolan, Arbetsförmedlingen och de industri- och teknikföretag som står bakom projektet. Under minglet anordnades en speed-date med 60 deltagare där hälften kom från industri- och teknikföretag […]