Program

Under eftermiddagen kommer stora delar av programmet vara gemensamt för samtliga gäster. Däremot kommer du som gäst antingen sitta vid de kommunvist indelade borden eller i s.k. biosittning vid scen. Till de kommunvisa borden finns det separata anmälningslistor. Ta kontakt med elin.hultman@industrikompetens.se om du vill veta mer. Vid de kommunvisa borden kommer en workshop i två delar genomföras. Se det blå programmet nedan.

För gästerna som inte workshopar finns det två seminarier att besöka. De körs två gånger för att man ska ha möjlighet att se båda. Se det vita programmet nedan.

Nu är anmälan stängd till den 23 sept. Om du missat att anmäla dig i tid kan du ta kontakt med Elin Hultman.

Hitta till Industridag i Östergötland, Google maps.