Elisabeth Nilsson

Som initiativtagare är jag stolt över att vi hittat ett unikt koncept för att stärka kompetensförsörjningen för industri- och teknikföretagen. Vi var först i landet med en ny form av samarbete till gagn för alla parter. Vi har nu arrangerat Industridag Östergötland 2013, 2015 och 2017 och intresset från både företag, kommuner och skolor är fortsatt stort. Det finns få saker som är så viktiga för Östergötlands välfärd som att industri- och teknikföretagen går bra. För att de ska kunna fortsätta växa och utvecklas behöver både företag och skolor förmedla en aktuell, korrekt och attraktiv bild av vad det innebär att jobba i dessa industri-och teknikföretag. På så sätt kan vi inspirera fler ungdomar att utbilda sig inom olika områden som leder till arbete i dessa företag, främst tekniska utbildningar av olika slag.

Industridag Östergötland innebär att representanter från kommuner, skolor och företag får träffas och utbyta erfarenheter samt skapa nya samarbeten. Intressanta föreläsningar ingår också i konceptet samt det allra viktigaste, att få komma ut på industri- och teknikföretagen och träffa unga entusiastiska medarbetare, som trivs med sina utbildnings- och yrkesval. Man får se med egna ögon hur deras arbetsplatser ser ut, vad de gör och vad arbetet innebär för spännande utmaningar och frågor att hantera.

Jag hoppas att företagen, kommuner och skolor i Östergötland fortsätter att driva och utveckla Industridag Östergötland många år framöver.

Elisabeth Nilsson,
landshövding Östergötland