Industridag Östergötland och Toyota

Toyota är en av Industridags trogna guldsponsorer och de erbjuder studiebesök och medverkar både i referensgruppen och arbetsgruppen. Vi har intervjuat Susanne Tapper om årets event.

Berätta kort vad ni gör på Toyota och vad du gör.
Toyota utvecklar och tillverkar materialhanteringslösningar. Vi utvecklar och tillverkar truckar av olika slag för framförallt lagerindustrin. Våra utvecklingsprojekt handlar bla om digitaliseringen av uppkopplade fordon, förarlösa fordon och helhetslösningar åt våra kunder. Våra huvudkompetenser inom produktionen är materiahanterare, svetsare och montörer. På plats i Mjölby har vi alla funktioner på ett och samma ställe inklusive vårt Europahuvudkontor. Vi har allt ifrån utveckling av produkter till tillverkning och alla stödfunktioner omkring som krävs för att vara världsledande på materialhantering. Jag jobbar med kompetensförsörjning i huvudsak och våra främsta utmaningar inom det området är att hitta rätt kompetenser och att utveckla de vi redan har. Våra största utmaningar är ingenjörer inom olika områden och svetsare. Andra stora yrkesgrupper hos oss är montörer och materialhanterare.

Vad är företagets utmaningar?
Att vara i teknikens framkant och att hitta rätt kompetenser, se även ovan.

Varför är ni med som sponsor?
Vi ser Industridagen som ett mycket bra tillfälle att träffa representanter från skolvärlden för att kunna visa vilka utmaningar vi som företag står inför. Vi vill att de som jobbar med våra framtida medarbetare ska se industrin som något positivt och på så sätt inspirera fler barn och ungdomar att vilja jobba med teknik inom industrin. Det finns inte tillräckligt många arenor för näringsliv och skola att mötas, men Industridag är en av dem.

Vad tyckte du om Industridagen som helhet?
Konceptet Industridag är en satsning som jag tycker visar tydligt på att det finns ett otroligt engagemang i kompetensförsörjningsfrågorna kopplat till industrin. Vi har fortfarande en bit att vandra vad gäller kännedomen om hur det är att arbeta i industrin. Gemene man känner inte till vilka typer av arbeten som finns i industrin och kan Industridag möjliggöra att fler får den kunskapen kan vi komma en bit på vägen.

Var det något särskilt som du gillade eller som fick dig att tänka till?
Engagemanget hos alla deltagare tycker jag var fantastiskt. Det var också ett bra program (även om jag kan anses som jävig då jag ingick i arbetsgruppen). Att denna industridag var förlagd i Mjölby gjorde förstås att vi på Toyota fick extra mycket uppmärksamhet.

Ni arrangerade ju studiebesök för närmare 40 personer. Hur gick det?
Besöket gick alldeles utmärkt och jag är så stolt och tacksam till alla som bidrog till det av våra medarbetare. Vi är ganska vana vid stora besök och bygger ofta upp det genom att ha olika stationer. Vid stationerna finns medarbetare som presenterar det specifika området och en ansvarig person lotsar besöket vidare till nästa ställe. Vi gjorde så även denna dag och vad jag fick höra från besökarna så var de mycket nöjda och fick en bra bild av oss som företag och tyckte att vi hade intressant stationer (Kompetensförsörjning, Friskvård, Träningsarena för säkerhet/hållbarhet och arbetsmoment för produktionspersonal, framtida utveckling i vårt lab samt beskrivning av vår biogasanläggning). Det flöt på bra och vi lyckades hålla tiden.

Vilken betydelse tror du att Industridag Östergötland har för vår region?
Jag tror det har en stor betydelse för vår region. Vi har på olika sätt försökt marknadsföra oss som en intressantare region är storstadsregionerna, men kanske inte helt lyckats. Industridag ger ett perspektiv i marknadsföringen som förhoppningsvis gör att målgruppen, lärare, rektorer, SYVare och andra får en bättre förståelse för industrin som arbetsgivare och samhällsbyggare och därmed också kan vägleda våra ungdomar som annars skulle missat fördelarna med att arbeta inom denna fantastiska sektor.

Vill du läsa mer?