Författararkiv: admin

Landshövding talar på industridag i Östergötland 2019, Foto: Magnus Andersson

Landshövdingen och Industridag Östergötland

Nu har det gått över ett halvår sedan vi hade Industridag Östergötland i Mjölby och mycket har hänt sen dess. Helt andra frågor än industrins kompetensförsörjning har kommit i fokus som alla vet, men bakom kulisserna pågår det ett arbete för att initiativet Industridag Östergötland ska fortsätta. Den här våren har det inte varit möjligt att anordna mindre event och träffar som vi brukar göra mellan de stora eventen. Vi kommer dock att hålla ett digitalt referensgruppsmöte i dagarna för att fortsätta planera och vi ställer in oss på att kunna arbeta vidare med digitala möten i höst om det behövs.

Vi bad att få en intervju med Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf som leder Industridag Östergötland och som så många andra möten i corona-krisen fick det bli ett digitalt samtal.

Vad är de viktigaste frågorna för landshövdingen just nu?
Mitt grunduppdrag är detsamma. Jag ska företräda regeringen i länet och vara länets representant i kontakt med nationella myndigheter. Jag ska samordna verksamheter i länet och träffa kommunchefer, representanter för myndigheter och andra organisationer. Det som skiljer mest är arbetssättet, de flesta av mina möten är digitala nu. Skypemöten är mycket effektiva men visst saknar jag korridorssamtalen och fysiska möten, det är sådant man får mycket energi av. Jag brukar vara ute mycket i länet och tyvärr är det nu begränsat på den fronten.

Om vi tänker tillbaka på Industridag Östergötland i oktober förra året. Kan landshövdingen reflektera lite över dagen?
Jag tyckte att det var en fantastiskt fin dag. Det här var en period då länets industriföretag gick mycket bra och det var ett stort intresse från målgruppen. Det var roligt att se alla besökare ge sig iväg i bussar ut på företagsbesök och även att se företagens uppställning för att ta emot alla besökare.

Seminariedelen bjöd på duktiga föredragshållare som gav olika perspektiv. Jag tänker bland andra på Ulrika Sultan som talade om Tjejer och Teknik och det som begränsar våra ungdomar idag, men också att vi kan ta bort begränsningarna genom att agera på ett klokt sätt.

Vad var det bästa med dagen?
Det var nog att det var så bra uppslutning med många deltagare. Det skapar förutsättningar för att öka kunskapen om industrin i breda grupper.

Landshövdingen själv åkte med bussen till Swisslog i Boxholm. Fick landshövdingen någon aha-upplevelse på studiebesöket?
Jag slogs av den fantastiska inlevelse och engagemang som företaget visade upp och hur professionellt de tog emot besökarna. Man kände att medarbetarna hade ambitionen att göra riktigt bra presentationer och det gjorde de förtjänstfullt.

Fanns det tillräckligt med tid för att hinna knyta nya kontakter?
Det fanns det absolut. Det var trångt men trivsamt i utställningshallen. Både många besökare och utställare inbjöd till samtal i pauserna.

Om landshövdingen skulle skicka med varför Industridagen är viktig.
I Östergötland anställer industrin fler än de genomsnittligt gör i andra län. Industrin är en viktig faktor för vår välfärd både nu och i framtiden. Vi måste fortsätta att skapa kunskap om industrin för det finns fortfarande en del fördomar. Samverkan med skolan är därför mycket viktig.

Vi har ju ett glädjande besked till alla sponsorer och intressenter! Vill landshövdingen berätta?
Ja, nästa Industridag Östergötland kommer att arrangeras den 19 oktober 2021 i Finspång. Tidpunkten är väl vald och vi är tacksamma för att det inte är hösten 2020 utifrån corona-perspektiv. Vi fortsätter förlägga evenemanget på hösten för då är skolornas möjlighet att delta ofta bättre än på vårterminen.

Finspång är en viktig industriort. Här finns många industriföretag, både stora och mindre. Effekten av industrin i Finspång sprider sig till andra delar i länet och här finns arbetsgivare för många Norrköpingsbor bland annat.

Sedan starten har vi anordnat ett stort event vartannat år. Vad säger landshövdingen, ska vi fortsätta så?
Jag tycker vi ska hålla fast vid konceptet. Ett stort event ställer stora krav på arrangören och vartannat år ger rimliga förutsättningar till ett gott genomförande. Det kan till och med göra att det blir intressantare att prioritera dagen för deltagarna eftersom det dröjer till nästa tillfälle. Med vartannat-år-konceptet hinner vi också utvärdera innan det är dags att köra igen.

Förra Industridagen hade temat hållbarhet. Vad skulle kunna vara ett lämpligt tema nästa gång?
Då tänker jag på det som är aktuellt och vi diskuterar mycket nu. Hur ser framtidens affärsmodeller ut? Hur förändras kunders beteende? Kanske kan vi hitta något tema kring digitalisering utifrån de erfarenheter vi har fått genom corona-krisen. Hur har kreativiteten och förmågan till omställning och att se kundens behov påverkats av covid-19. Det har blivit en renässans för begrepp som resiliens och redundans. Globalisering är också intressant. Nu ser vi hur sammanvävt allting är och börjar det brista i någon ände är det mycket som påverkas.

Tack så mycket för intressanta uppslag!

Till sist, vad skulle landshövdingen svara ett företag som frågar varför man ska engagera sig i Industridag Östergötland?
Vad jag hör när jag träffar företag är att arbetskraftsbrist och kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna. Man vill ha kompetenta och engagerade medarbetare till sitt företag. Industridag Östergötland är ett skyltfönster där man kan tala om att företaget finns och vilka arbeten företaget kan erbjuda. Man får möjlighet att samverka med skolan där framtidens arbetskraft finns.

Jag är stolt över att vi kan genomföra Industridag Östergötland. Vad jag förstår är det ett unikt samarbetskoncept mellan kommuner, skolor, organisationer och företag som vi har skapat.

Positivt samarbete mellan näringsliv och utbildning

Industridag Östergötland i Mjölby upplevde jag som en mycket lyckad dag med ett intressant innehåll. Industridagen är viktig som en riktad ”informationsdag”, med så väl ett nuläges- som ett framtidsperspektiv, men är också en dag där näringsliv och utbildning kommer samman med ett gemensamt fokus – möjligheter och utmaningar.
Dagen gav goda möjligheter till att knyta nya kontakter för samverkan och förmiddagens korta presentationer gav en bra överblick av vad som behandlades under dagen. Jag hade väldigt gärna deltagit i flera av de olika seminarierna.
De olika studiebesöken som arrangerades var uppskattade. Själv tillhörde jag gruppen som fick besöka Toyota och ta del av ett välplanerat, informativt och trevligt upplägg.

Under eftermiddagen ansvarade Curt Nicolin Gymnasiet tillsammans med Siemens för ett seminarium som handlade om Additiv tillverkning (AM) och projektet ”Digikoord”. Åhörarna som kom till seminariet var till övervägande del företagsrepresentanter som ville höra mer om projektet och dess erbjudande. Vi är mycket nöjda med deltagandet och responsen från seminariet där nya kontakter etablerades och vi fick förmedla viktig information som företagen kan ta ställning till. Den som inte hade möjlighet att delta under AM-seminariet, men är intresserad av dess innehåll, hittar nödvändig information på projektets hemsida: digikooord.se

I väntan på nästa Industridag ser jag fram emot det positiva samarbete som redan finns mellan näringsliv och utbildning samt alla de aktiviteter som sker för att stärka industrins situation ytterligare i länet.

Magnus Ekenblom, vd
Curt Nicolin Gymnasiet AB
Finspång

Före, under och efter Industridag

Att vara med på Industridag Östergötland kan betyda att man får en intressant dag med många möten och nya intryck och att man efteråt uppslukas av vardagens utmaningar. Ett av årets sponsrande företag, Modine i Söderköping, tog tillvara på dagen på ett föredömligt sätt och det vill vi dela med oss av.

Fredrik Hellman, arbetsledare på Modine berättar: Först hade vi ett internt möte där vi som skulle åka diskuterade hur vi skulle förbereda oss för dagen på bästa sätt.

Någon vecka innan Industridagen den 8 oktober deltog vi på en ”Inför Industridags-lunch” på Coffice i Söderköping ihop med tjänstemän på kommunen, rektorer, företagsrepresentanter samt projektledaren för Industridag Östergötland. Kan nämnas att Söderköpings kommun ordnade en gemensam buss till och från Mjölby, både bra för miljön och gav möjlighet till samtal på vägen.

Ina, Moa, Martin och jag var på plats i Mjölby. Vi valde alla olika studiebesök och seminarier för att kunna berätta om våra olika upplevelser för varandra efteråt.

Själv valde jag att åka med till Hallins i Ödeshög. Det jag slogs av var att de medarbetare vi mötte var så engagerade och kände så starkt för sitt företag. Hallins skulle kunna vara ett företag att utbyta erfarenheter med. Vi är ungefär lika stora och verkar i små kommuner.

Från företagsbesöken fick vi bland annat upp ögonen för att Modine själva gör många bra saker som vi kan bli bättre på att berätta om, inte minst för dagens unga. Och seminariet om Lokala Jobbspår gör att vi gärna tittar vidare på det initiativet.

Ina tyckte att föreläsningen om Tjejer och teknik var mycket intressant. Som många andra industriföretag tycker vi att vi har för få kvinnor i produktionen och vi behöver jobba mer med den frågan både på kort och lång sikt. Vi behöver till exempel tänka på hur vi talar med våra barn om teknik.

Hela arrangemanget var mycket bra planerat och välordnat och allt fungerade bra tycker vi.

En vecka senare hade vi uppföljningsmöte och alla fyra hade positiva intryck från dagen. Så positiva att vi planerar att vara med om två år igen.

I mitten av december ska vi ha nästa uppföljningsmöte och ser redan fram emot nästa Industridag.

Modine Manufacturing Company har 6.400 medarbetare i 16 länder. Modine Söderköping AB utvecklar och tillverkar värmeväxlare för inomhusventilation och indirekt kylning av industriella applikationer.

I Söderköping är vi ca 200 medarbetare. Vi har en stark värdegrund som präglas av ansvar, åtagande, osjälvisk prestation, integritet, samarbete och att utveckla andra.

Vi sätter även stort fokus på hållbarhetsarbete, vilket för oss innebär att driva vår verksamhet på ett sätt som tillgodoser våra intressenters långsiktiga behov.

Att förbli lönsamma genom ständiga förbättringar. Att erbjuda ett klimat där medarbetarna trivs, utvecklas och vill bidra. Och att genom effektivare produkter och tillverkning, bidra till en positiv klimatutveckling. www.modine.com

Industridag Östergötland och Toyota

Toyota är en av Industridags trogna guldsponsorer och de erbjuder studiebesök och medverkar både i referensgruppen och arbetsgruppen. Vi har intervjuat Susanne Tapper om årets event.

Berätta kort vad ni gör på Toyota och vad du gör.
Toyota utvecklar och tillverkar materialhanteringslösningar. Vi utvecklar och tillverkar truckar av olika slag för framförallt lagerindustrin. Våra utvecklingsprojekt handlar bla om digitaliseringen av uppkopplade fordon, förarlösa fordon och helhetslösningar åt våra kunder. Våra huvudkompetenser inom produktionen är materiahanterare, svetsare och montörer. På plats i Mjölby har vi alla funktioner på ett och samma ställe inklusive vårt Europahuvudkontor. Vi har allt ifrån utveckling av produkter till tillverkning och alla stödfunktioner omkring som krävs för att vara världsledande på materialhantering. Jag jobbar med kompetensförsörjning i huvudsak och våra främsta utmaningar inom det området är att hitta rätt kompetenser och att utveckla de vi redan har. Våra största utmaningar är ingenjörer inom olika områden och svetsare. Andra stora yrkesgrupper hos oss är montörer och materialhanterare.

Vad är företagets utmaningar?
Att vara i teknikens framkant och att hitta rätt kompetenser, se även ovan.

Varför är ni med som sponsor?
Vi ser Industridagen som ett mycket bra tillfälle att träffa representanter från skolvärlden för att kunna visa vilka utmaningar vi som företag står inför. Vi vill att de som jobbar med våra framtida medarbetare ska se industrin som något positivt och på så sätt inspirera fler barn och ungdomar att vilja jobba med teknik inom industrin. Det finns inte tillräckligt många arenor för näringsliv och skola att mötas, men Industridag är en av dem.

Vad tyckte du om Industridagen som helhet?
Konceptet Industridag är en satsning som jag tycker visar tydligt på att det finns ett otroligt engagemang i kompetensförsörjningsfrågorna kopplat till industrin. Vi har fortfarande en bit att vandra vad gäller kännedomen om hur det är att arbeta i industrin. Gemene man känner inte till vilka typer av arbeten som finns i industrin och kan Industridag möjliggöra att fler får den kunskapen kan vi komma en bit på vägen.

Var det något särskilt som du gillade eller som fick dig att tänka till?
Engagemanget hos alla deltagare tycker jag var fantastiskt. Det var också ett bra program (även om jag kan anses som jävig då jag ingick i arbetsgruppen). Att denna industridag var förlagd i Mjölby gjorde förstås att vi på Toyota fick extra mycket uppmärksamhet.

Ni arrangerade ju studiebesök för närmare 40 personer. Hur gick det?
Besöket gick alldeles utmärkt och jag är så stolt och tacksam till alla som bidrog till det av våra medarbetare. Vi är ganska vana vid stora besök och bygger ofta upp det genom att ha olika stationer. Vid stationerna finns medarbetare som presenterar det specifika området och en ansvarig person lotsar besöket vidare till nästa ställe. Vi gjorde så även denna dag och vad jag fick höra från besökarna så var de mycket nöjda och fick en bra bild av oss som företag och tyckte att vi hade intressant stationer (Kompetensförsörjning, Friskvård, Träningsarena för säkerhet/hållbarhet och arbetsmoment för produktionspersonal, framtida utveckling i vårt lab samt beskrivning av vår biogasanläggning). Det flöt på bra och vi lyckades hålla tiden.

Vilken betydelse tror du att Industridag Östergötland har för vår region?
Jag tror det har en stor betydelse för vår region. Vi har på olika sätt försökt marknadsföra oss som en intressantare region är storstadsregionerna, men kanske inte helt lyckats. Industridag ger ett perspektiv i marknadsföringen som förhoppningsvis gör att målgruppen, lärare, rektorer, SYVare och andra får en bättre förståelse för industrin som arbetsgivare och samhällsbyggare och därmed också kan vägleda våra ungdomar som annars skulle missat fördelarna med att arbeta inom denna fantastiska sektor.

Cecilia Burenby tackar

Jag vill tacka alla som arrangerade och deltog på Industridagen som detta år var i Mjölby kommun. Jag tycker det var en fantastisk dag med många inspirerande inspel. Bra att man fick inblick i alla seminarier och sen kunde fördjupa sig i något. Det gav ny kunskap och energi. Jag hade även möjlighet att vara med på ett roligt besök på Hallins som visade upp sin personal och verksamhet på ett fantastiskt sätt. Inte helt fel att vi som besökare fick testa på både svets och montering, ett roligt inslag. Industridagen är en viktig dag för Östergötland där vi tillsammans skapar förutsättningar för samarbeten för ett bra företagsklimat.

Cecilia Burenby
Kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun

Industridag i Östergötland 2019 i bilder

Vi har samlat ihop dagen i två bildspel, där du kan se allt från studiebesök till mingel och föreläsningar.

Förmiddag

Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019

Eftermiddag

Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019
Industridag 2019