Snart dags för kick-off!

Ett avstamp inför kommande huvudevent den 10 oktober 2024 är kick-off som arrangeras i november. Länsstyrelsen har den 16 november bjudit in till en eftermiddag på slottet. Inbjudan har gått ut till målgruppen intressenter och finansiärer. Vår målsättning är givetvis att ännu fler industri- och teknikföretag engagerar sig 2024 samt att Östergötlands samtliga kommuner deltar […]