Dagsarkiv: 6 oktober, 2022

Årets moderatorer

I år är vi glada över att få presentera två regionala kändisar som moderatorer för Industridag Östergötland, Linn Lichtermann och Hans Grimsell!

Båda har deltagit på alla Industridagar hittills och även bidragit med idéer i referensgrupp och arbetsgrupp.

Linn Lichtermann

  • Jobbat 15 år inom olika roller på Saab, bland annat kommunikation och externa relationer. Jobbade med den viktiga frågan om kompetensförsörjning till industri- och teknikbolag i flera sammanhang, bland annat Industridag Östergötland.
  • Har deltagit i alla tidigare Industridagar, och nu i år som moderator.
  • Jobbar i dag på det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors i Linköping som har i uppdrag att på olika sätt bidra till att näringslivet i kommunen får förutsättningar att växa och utvecklas.
  • Jobbar som Community Manager i Ebbepark, ett nytt område som håller på att växa fram i Linköping.
  • Att kompetensförsörjningen är viktig för företag är förstås inget nytt, inte heller att det är en utmanande situation. Ett annat perspektiv som jag också brinner mycket för är att alla ungdomar ska få möjlighet att se vilka möjligheter som finns där ute och kunna göra medvetna val, och där tycker jag att Industridag Östergötland gör ett viktigt jobb för att bygga en bro till ungdomarna, genom skolans personal som ju träffar dem nästan varje dag. Det handlar inte om att alla ska välja industrin, men ingen ska låta bli att göra det för att de har en felaktig bild eller inte har fått se alla de möjligheter som finns inom industri- och teknikbolag i dag.

Hans Grimsell

  • Har arbetat som ledare och chef inom utbildningssektorn i snart 20 år. Som rektor, verksamhetschef och förvaltningschef. Har alltid varit intresserad av och engagerat mig i frågor som rör samverkan mellan skola och näringsliv, studie och yrkesvägledning och entreprenörskap.
  • Jag har varit med i referensgruppen för Industridag Östergötland från starten 2013, samt varit moderator en gång tidigare 2017 i Linköping.
  • Idag är jag verksamhetschef/skolchef i Motala kommun med ansvar för grundskolans 7-9 skolor, gymnasiet samt centrala elevhälsan.
  • Drivkraften är att alla elever ska lyckas i skolan och få möjlighet att välja sin framtid. Jag vill också medverka till att bryta invanda mönster och fördomar om olika yrken och branscher. Generellt sett har elever en vag bild av hur yrkeslivet ser ut och vilka yrken och möjligheter som finns. Det finns mycket att göra för att skapa en större valkompetens. Skolan och näringslivet behöver arenor att mötas på och Industridag Östergötland är en viktig och värdefull mötesplats.