månadsarkiv: juni 2020

Gott samarbete mellan skola och kommun

Nästa Industridag Östergötland kommer att arrangeras den 19 oktober 2021 i Finspång. Vi bad att få en pratstund med Magnus Ekenblom från Curt Nicolin gymnasiet och Anders Pantzar från Finspångs kommun. De ser det som självklart att samverka och båda två sitter med i Referensgruppen för Industridag. Vi tänkte att de skulle få dela med sig av sina tankar och idéer.

Presentation av de intervjuade:
Magnus Ekenblom är VD för CNG som är en fristående gymnasieskola till 51% ägd av industriföretagen, till 49% av kommunen. Magnus arbetar med övergripande frågor som ska komma både skolan och företagen till gagn. Utgångspunkten är Skollagen, Gymnasieförordningen och företagens kompetensförsörjningsbehov. Samverkan med företagen och självklart även Finspångs kommun är av högsta vikt.

Anders Pantzar är chef för utbildningsförvaltningen i Finspångs kommun och därmed ansvarig för all utbildning i Finspångs kommun: förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Ett mål är att synliggöra de yrken som finns inom industrin i Finspång och de utbildningar som ungdomarna kanske inte känner till.

Vi har ju ett glädjande besked till er: nästa Industridag kommer att arrangeras den 19 oktober 2021 i Finspång! Vad betyder det att få arrangera Industridag i Finspång?
Anders: Jätteroligt att få visa alla företag som finns i Finspång. Vi har en lång industritradition och en mångfald av stora och små industriföretag. Vi vill förstås också visa upp våra fina utbildningar.

Magnus: Det känns mycket bra! CNG:s ägare har länge önskat att Finspång ska få vara värd för Industridagen och att få visa upp det goda samarbete som finns mellan skola, kommun och företag.

Magnus, du var ju med på Industridagen i Mjölby i oktober 2019, både som deltagare och på scenen. Vad tyckte du om dagen?
Magnus: Dagen var bra både ur Finspångsperspektiv och som helhet. Ulrika Sultan som forskat om Tjejer och Teknik anlitade vi till vår egen skola efteråt. Henne borde alla få lyssna till. Upplägget med teasers på förmiddagen var bra men tyvärr blev jag låst av att vi hade vårt eget seminarium om additiv tillverkning, annars hade jag gärna tagit del av flera intressanta eftermiddagsseminarier. Industridag är också ett bra forum för nätverkande.

Anders: Jag har deltagit på tre tidigare arrangemang och har verkligen fått aha-upplevelser av studiebesöken. De är en viktig del av dagen.

Målgruppen för Industridag Östergötland är ju de vuxna i skolvärlden och det är i slutänden ungdomarna som vi vill nå. Finns det andra sätt att nå dem?
Magnus: Ja Industridag kan kombineras med andra arrangemang som når ungdomar. CNG är en av regionens Teknikcollegeskolor och vi gör en hel del aktiviteter varje år, till exempel; Tjejkvällar, Sommarskola och Teknikdagar på högstadiet.

Anders: Vi måste också involvera ungdomarna så de får känna på och uppleva industrin. CNG gjorde en mycket lyckad satsning på Teknik-PRAO för högstadiet i fjol där bland andra Siemens var delaktiga. Studiebesök i industrin kombinerades med prova-på i skolans verkstäder.

Så bra, då finns det olika sätt att nå ungdomarna också. Men vi vet att föräldrarna påverkar ungdomarnas gymnasieval i hög grad och de kan ha en föråldrad bild av industrin eller kanske ingen bild alls. Hur ska vi nå föräldrarna så att de också får klart för sig vilka möjligheter det finns med en teknisk utbildning?
Magnus: Vi behöver öppna upp industrin även för föräldrarna. Enligt Ulrika Sultan tappar tjejerna intresset för teknik ju äldre de blir och att mammorna har stor inverkan på sina döttrars val. Därför funderar vi på att ordna mammakväll på CNG.
De fjärdeklassare som jobbade ihop med Toyota kring framtidens truckar och var med på scenen i Mjölby, dem borde man följa upp och se hur de väljer när det blir dags.

Anders: Vi vet att många som inte vet vad de vill bli får rådet att välja Samhällsprogrammet. Jag skulle vilja säga att välj en yrkesutbildning istället. Då får man ett yrke och kan alltid plugga senare när man vet vad man vill!

Målgruppen för Industridag är alla vuxna i skolvärlden. Är det några ni saknar?
Anders: Tittar man på lärarna så är det många lärare inom teknik och yrkeslärare som kommer. Jag tycker att det är viktigt att involvera lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen. Vi skulle kunna ha riktade inbjudningar. Sedan måste man som huvudman vara tydlig och tala om att deltagande är viktigt.

Till sist: varför ska man komma på Industridag Östergötland 2021 i Finspång?
Magnus: För att man kan få allt ifrån aha-upplevelser och inspiration till kontakter för fortsatt samverkan. Industrin är viktig för Östergötland och hela Sverige och vi behöver ungdomarna för en positiv framtid och utveckling för Sverige. I industrin finns det också intressanta jobb och utvecklingsmöjligheter för ungdomarna. De som vill jobba med människor ska få veta att man kan göra det även inom industrin!

Anders: Varmt välkomna alla lärare i grundskolan! Den här dagen kommer att vara mycket intressant oavsett om du undervisar i samhällskunskap, historia, matematik eller teknik!

Stort intresse för Industridag Östergötland i Finspång

Ett stort arrangemang som Industridag Östergötland kräver både tid och engagemang från kommunens sida och dessutom tillhandahållande av en lämplig lokal för minst 200 deltagare. Ulrika Jeansson kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat, samt Johan Malmberg kommundirektör i Finspångs kommun har lovat ställa upp med allt detta inför nästa Industridag den 19 oktober 2021.

Vad betyder det att få arrangera Industridag i Finspång?
Johan: Äntligen! För oss känns det som om Industridagen kommer hem. Finspång är Östergötlands största industrikommun i förhållande till folkmängd. Curt Nicolin gymnasiet och de företag som finns i kommunen ger rätt förutsättningar med en god samverkan och det vill vi gärna visa upp.

Vill ni berätta lite om industrin i Finspång?
Ulrika: Industriföretag och deras framgång är en förutsättning för Finspångs positiva utveckling. Det är också många som pendlar in till kommunen från övriga länet. Vi har en stor bredd från relativt enkla jobb till spetskompetens. I botten finns en lång historia av stark brukstradition som finns kvar än idag och samtidigt pågår ständigt en omstrukturering och teknikutveckling för att följa med i tiden. Här finns framtidstro!

Johan: Industrin finns geografiskt i hela kommunen, bland annat i Lämneå och Hävla och i centralorten Finspång. Flera av de små företagen växer, de vågar satsa. Många av de företagsetableringar som görs i Finspång kommer från industrin som plockar in nya delar i verksamheten eller utökar sin verksamhet. Det kan bero på att det finns grundkompetens och bra utbildningar. I kommunen finns minst 4000 industrijobb där Siemens står för den största andelen.

Förra Industridagen hade temat Hållbarhet. Vad skulle kunna vara ett lämpligt innehåll för dagen nästa gång?
Ulrika: Hållbarhet och kompetensförsörjning är alltid aktuellt. Vi vill förstås visa upp CNG och det goda samarbetet med företagen. Vätgasanläggningen på Siemens är mycket spännande. KL Industri har utökat sin verksamhet och gör nu sina betongfundament i Finspång, det är också intressant för att nämna några av alla spännande företag. Fortsatt jakt på kompetens i de högteknologiska yrkena ­ Kompetensförsörjning kan man prata om hur länge som helst.

Målgruppen för Industridag är de vuxna i skolvärlden. Vad tycker ni om det?
Ulrika: Det är ett bra upplägg att vända sig till vuxna i skolan och det är viktigt att även få med arbetsförmedlarna. Alla vi behöver förstå den moderna industrin för att förmedla rätt bild till ungdomarna och även till vuxna som är beredda att vidareutbilda sig eller byta bana i livet.

Johan: Genusaspekter är viktigt att arbeta med vilket CNG också gör. Här i Finspång vill vi också peka på industrins koppling till vuxenutbildning. Vi har under några år haft riktade industriutbildningar för utlandsfödda med goda resultat. Vi kan då nyttja skolans lokaler som oftast står tomma under kvällstid. Industrin behöver mångfald. Vi har tidigare haft mycket arbetskraftsinvandring både i Finspång och hela landet så det är inte något nytt egentligen. Det finns många goda exempel på värdet av internationalisering när personer med utländsk bakgrund kunnat öppna upp nya marknader.

Ulrika: Vi tycker att det är viktigt att lärare på alla nivåer och i alla ämnen deltar på Industridag Östergötland. Så hur kan vi nå lärare i samhällsvetenskapliga ämnen? Kanske genom att beskriva industrin i en bredare kontext? Allt i en industri är inte teknik, det är också viktigt med språk, samhällskunskap och internationalisering till exempel. Klassmentorer har en viktig roll, de vill vi också bjuda in. De följer sina elever under en längre tid och känner dem bäst.

Föräldrarna har stor påverkan på ungdomarnas gymnasieval. Hur ska vi nå dem?
Johan: Företagen är mycket duktiga på att bjuda in till öppet hus och lokala mässor. De visar gärna upp det som är modernt och har spets.

Ulrika: En sak som jag funderat på är: Hur kan vi få ungdomar med olika bakgrund att välja mer efter egna förutsättningar, där intressanta jobb och utvecklingsmöjligheter finns, istället för att göra mer traditionella val? I dessa frågor behöver vi involvera föräldrarna.

Industridag Östergötland är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, alla kommuner, Region Östergötland, ett flertal organisationer och företag. Hur ser ni på det från ert håll?
Johan: Det är nödvändigt med bred samverkan för kompetensförsörjning som är en gemensam fråga för samtliga dessa organisationer. Vi ser länet som ett arbetsmarknadsområde där kommunerna behöver samarbeta än mer.

Ulrika: Vi tycker att det saknas en nationell strategi och opinionsbildning för industrin. Vi i Östergötland borde också prata mer om industrin. Vi är ett industrilän och vi sitter på något som är mycket starkt som vi behöver bygga vidare på. Tänk på att industrin också genererar många kringtjänster och därmed andra jobb. Finspång deltar i ett industrinätverk med andra industrikommuner i landet för att vara med också lyfta dessa frågor.


Apropå nationell strategi, det kanske finns någon nationell gäst som ni skulle vilja att vi bjuder in till Industridagen 2021?
Johan: Ja, absolut! En företrädare som förstår utmaningarna i industrin. Företagen är intresserade av att möta beslutsfattare. Det är viktigt för att förändra bilden av industrin och bygga opinion kring vår kompetensförsörjning. Industrin har en viktig roll i att lösa strukturomvandlingen. Vi föreslår att vi bjuder in en ansvarig politiker på ministernivå.

Vad ser ni är den viktigaste anledningen till att vi ska ha en Industridag i Östergötland?
Johan: Vi är ett län med stor andel industrijobb vilket ger både utveckling och tillväxt. Vi behöver förändra bilden och visa att industrin arbetar hållbart ur alla aspekter och tillverkar bra produkter. Industrin erbjuder många möjligheter att se världen, arbeta med människor och få nya intryck.

Ulrika: Jag hade en vigsel en fredag lunch. Det var en tysk och en kines som gifte sig och gästerna var deras kollegor från avdelningen. Av dessa var det endast två som pratade svenska! Industrin är verkligen internationell.

Varför ska man komma på Industridag Östergötland 2021 i Finspång?
Johan: För att få se både spets och bredd i industrin. Vi kan visa upp en industriort med både historia och ny teknologi. Vi kan visa vår goda samverkan mellan skolan och näringslivet men också mellan kommunen och näringslivet.

Ulrika: Välkomna hit för att se industri i en häftig miljö! Jag kan inte låta bli att nämna Siemens vätgasprojekt som är nationellt unikt! Här handlar det både om kretslopp och ny utveckling och inte minst samarbete med både nationella och internationella universitet.